Na22d Matematik 1c

Förkunskaper
Kursinformation
Lektionsplanering
Lektionsmaterial
Nationellaprovuppgifter


Måndagen den 19 december 2022

Granskning av era nationella prov i Matematik 1c och sedan börjar vi med Matematik 2c.Fredagen den 16 december 2022

Idag är det ingen matematiklektion.Torsdagen den 15 december 2022

Skriftligt nationellt prov i D01 (förlängd skrivtid börjar 9.00 i C22).
09.00–10.00   Del B Kortsvarsuppgifter utan räknare
10.15–11.15   Del C Redovisningsuppgifter utan räknare
11.15–12.30   Lunch
12.30–14.30   Del D Redovisningsuppgifter med räknare 

Ta med penna, sudd, linjal, laddad dator och räknare. Formelsamling, prov och inskrivningspapper får du på plats. Ni har inga andra lektioner idag.Onsdagen den 14 december 2022

Repetition.Tisdagen den 13 december 2022

Repetition.Måndagen den 12 december 2022

Repetition. Min kollega Joakim har gjort ett repetitionsprov med 70 uppgifter som kan vara bra att gå igenom. Lösningsförslag finns här.Fredagen den 9 december 2022

Repetition av Geogebra – användning och redovisning. Torsdagen den 8 december 2022

Repetition av exponentialfunktionen. Tisdagen den 6 december 2022

Repetition av räta linjen.Måndagen den 5 december 2022

Repetition av funktionebegreppet.Fredagen den 2 december 2022

Repetition av trigonometri.

Fredagslektionen har tidigarelagts eftersom EHT-tiden nu är ledig. Vi ses 9.15–10.25 i D32. Meddela Susanne om du vill ha en stödlektion på eftermiddagen, annars är du ledig 13.00–14.20.Torsdagen den 1 december 2022

Repetition av vektorer.Onsdagen den 30 november 2022

Repetition av sannolikhet.Tisdagen den 29 november 2022

Vi har nu gått igenom all teori i kursen Matematik 1c och nu ska vi repetera. I din matematikmapp på Google drive har du nu fått ett dokument med en stor mängd gamla uppgifter från nationella prov. Du kan filtrera på område, svårighetsgrad mm. I dokumentet kan du också klarmarkera och göra anteckningar om att du ska repetera uppgiften senare. Idag fokuserar vi på statistik.

Det är dags för kursens sista Sant eller falskt. Du hittar dem på sidan 331 i läroboken och dina svar lämnar du in här. Bra! 84,6% korrekta svar och 5 nya poäng!Måndagen den 28 november 2022

Idag går vi igenom de statistiska begreppen felmarginal, konfidensintervall, korrelation och kausalitet.Fredagen den 25 november 2022

Statistik används överallt i samhället och idag ska vi prata om hur vi kan göra så att den blir så rättvisande som möjligt.

Vi hinner också med högskoleprovsuppgifter om sannolikhet. Du hittar dem på sidan 306 i läroboken och dina svar lämnar du in här. Det blev 94,9 % korrekta svar. Lysande! 15 nya poäng!Torsdagen den 24 november 2022

Idag ska vi prata om lån, räntesatser och amorteringar. När vi beräknar hur mycket vi ska betala varje månad så måste vi ofta göra samma uträkningar gång på gång. Då är det bra att använda ett kalkylark på datorn.Onsdagen den 23 november 2022

Förra gången beräknade vi sannolikheter för oberoende händelser i flera steg. Idag går vi vidare med händelser som är beroende, exempelvis när du drar ett kort ur en kortlek och sedan drar ett kort till.Tisdagen den 22 november 2022

Lediga efter gårdagens kvällskonsert.Måndagen den 21 november 2022

Idag tittar vi på sannolikheten för händelser i flera steg. Vi ser hur vi kan använda utfallsdiagram och träddiagram. Det blir också poängfika efter lunch eftersom ni nu har skrapat ihop 100 poäng.Fredagen den 18 november 2022

Analys av tisdagens prov. 
 1. Läs mina kommentarer i dokumentet Kurs Matematik 1c på Google Drive.
 2. Läs noga igenom provet och arbeta med de uppgifter som du kan lära dig mer av. Be Susanne eller någon kompis om en ledtråd om du behöver.
 3. Svara på frågorna i dokumentet Kurs Matematik 1c.
 4. Repetera efter behov och lös utmaningar.

Utmaning
En pokerspelare behöver ha koll på sannolikheten för olika händer. Vad är sannolikheten för att man får en kåk? Poker spelar man med en vanlig kortlek med 52 kort och kåk innebär att du har fem kort på hand där tre kort är av en valör och två kort är av en annan valör. Torsdagen den 17 november 2022

Idag arbetar vi med sannolikhetslära. Vi börjar med några inledande problem.Utmaning
I en skål med Ahlgrens bilar finns det 8 gröna bilar, 7 rosa bilar och 10 vita bilar. Hur stor är sannolikheten att alla bilarna har samma färg om du tar tre utan att titta?

1 poäng vardera till Erik, Vincent, Sixten, Joel, Sam, Jonathan


Utmaning Krypto nr 1
Den första kryptotypen är flera tusen år gammal och användes av Julius Caesar. Läs mer om ceasarkryptot på Wikipedia.

BJQHTRJ YT F BTWQI TK XJHWJYX. NS YMJ HTRNSL BJJPX, BJ BNQQ XYZID MTB RFYMJRFYNHX MFX GJJS ZXJI YT UWTYJHY RJXXFLJX IZWNSL INKKJWJSY YNRJ UJWNTIX. UQJFXJ XJSI YMNX YJCY GD RFNQ YT XZXFSSJ NK DTZ MFAJ GJJS FGQJ YT IJHTIJ YMJ RJXXFLJ.


Utmaning Krypto nr 2
Den andra kryptotypen är liksom ceasarkryptot ett substitutionskrypto, men här kommer det krypterade alfabetet inte i bokstavsordning.

BLR PVLGNWAZN LB IFWRN HMADN QGFFAN WAZ DFAFRWEN VWCF RFEMFZ LA FBBMXMFAP XLSSGAMXWPMLA MA LRZFR PL DLCFRA PVFMR XLGAPRMFN WAZ XLSSWAZ PVFMR WRSMFN WP PVF NWSF PMSF PVFI VWCF WEE OFFA WJWRF LB PVF XLANFQGFAXFN LB PVFMR SFNNWDFN BWEEMAD MAPL PVF JRLAD VWAZN PVF NFXRFP JLRZ LB PVMN JFFH MN BRFQGFAXI


Utmaning Krypto nr 3
Det tredje meddelandet är ett krypterat med Vigenéres metod. Du kan läsa på Wikipedia om hur detta krypto fungerar.

UGYMOVFV Y NMSXXAEPG UXNRIE AH YUMA LD AVMZTXLQ E FZTCB GYAUD PEPW. IFO GEQERKRNDNQD MF KTCUMAY PLI RBGZ MB GESCLI AUARF MSHDS NBSIASC DLR KAGQLGWHR ZYEUWYCI. VF P KYRBSANREOWIGM GVHWCB XUW RPITGSCYVCFL LGVP YSIAR SA LWC PVRUJCXGL GU RRI YWIROVF TTAKYFW IFO GBEBMXIFL ACDXRJH USPY KIYXH BMI LY QNLICB LBO IFOC USKC LIRF SGCKHAHCN. MA S EMVCNDEFKFRLXA FMTWCCBI PAEFOV GZT DBIDMTLMMRK PPO QHUW KYVR TPJKRPWS


Är du mer nyfiken på krypton så rekommenderar jag Simon Singhs bok The code book som berättar om hur vi skickat hemliga meddelanden genom historien.
Tisdagen den 15 november 2022

På förmiddagen har vi en repetitionslektion och på eftermiddagen skriver vi prov.

Provet är 13.40–15.40 i D01. Om man har förlängd skrivtid så är skrivtiden 13.40-16.10 i D01. Denna gång får ni ha digitala hjälpmedel under hela provtiden så ta med räknare och laddad dator samt penna och sudd. Provuppgifter, formelsamling och rutat papper får du på plats i skrivsalen.Fredagen den 11 november 2022

Vi arbetar med Sant eller falskt på sidan 274 i läroboken. Denna gång handlar det om trigonometri och vektorer. Här lämnar du in gruppens svar. Denna gång lyckades ni skrapa ihop 89,4% korrekta svar. Mycket bra och 10 nya poäng!

Därefter fortsätter vi att repetera. Torsdagen den 10 november 2022

Repetition inför tisdagens prov. Provet innefattar huvudsakligen kapitel 2–4 i läroboken men naturligtvis behöver du kunna räknereglerna i kapitel 1 också.

Jag rekommenderar att du först arbetar med min kollega Joakims övningsprov för att få koll på vilka områden som du behöver arbeta mer med. Det finns lösningar till övningsprovet.

Därefter så finns det fler uppgifter på funktioner (som är en mycket viktig del av kursen) med lösningar och sedan finns det blandade uppgifter i läroboken (se mer information i lektionsplaneringen).Onsdagen den 9 november 2022

Vi arbetar vidare med vektorer i koordinatform.Måndagen den 7 november 2022

Idag arbetar vi med vektorer. Vektorer är saker man kan mäta som har både en storlek och en riktning, exempelvis hastighet och kraft. Fredagen den 28 oktober 2022

Problemlösning.Torsdagen den 27 oktober 2022

Vinklar mellan linjer.Tisdagen den 25 oktober 2022

Vi fortsätter med trigonometrin. Idag med fokus på sin och cos.Måndagen den 24 oktober 2022

Det finns ett samband mellan vinklar och förhållandena mellan sidorna i en rätvinklig triangel. Detta område inom matematiken kallas trigonometri.Fredagen den 21 oktober 2022

Vi arbetar vidare med funktioner och gör Sant eller falskt på sidan 231 i läroboken. Lämna in gruppens svar via denna länk. Utmärkt! Denna gång blev det 92,2 % korrekta svar och därmed 15 poäng.

Därefter arbetar vi med problemlösning. Gör uppgifterna 1–17 om funktioner på sidan 10 i min kollega Joakims problemlösningsdokument.Torsdagen den 20 oktober 2022

Vi fortsätter med funktionerna och att göra klart och lämna in diagnosen.Onsdagen den 19 oktober 2022

Matematisk modellering kallas det när man använder en funktion för att beskriva verkligheten exempelvis hur antalet bakterier förändras med tiden. Vi kommer nu att använda räta linjen, exponentialfunktionen och potensfunktionen för matematisk modellering.

Jag skulle också vilja att du gör en diagnos om funktioner. Diagnosen finns i en grundversion (I) och en mer avancerad version (II). Lämna in en av dessa antingen på dagens eller morgondagens lektion.Tisdagen den 18 oktober 2022

Potensfunktioner pratar vi om idag.Måndagen den 17 oktober 2022

Idag lämnar vi de räta linjerna och arbetar istället med exponentialfunktioner. Dessa har ni redan träffat på när vi pratade om upprepade förändringsfaktorer såsom bakterietillväxt och räntor på bankkonton.Fredagen den 14 oktober 2022

Vi arbetar vidare med räta linjer idag, men nästa vecka blir de böjda! 

Högskoleprovet har uppgifter som handlar om olikheter och funktioner. Uppgifterna finns på sidan 200 och era svar lämnar ni in här. Bra jobbat! 84,0 % korrekta svar ger er 5 poäng.

Utmaning
Funktionen (x) = 2x har definitionsmängden 0 ≤ x ≤ 2. Funktionen
(x) = 2 · 2x har samma värdemängd som (x) men en annan definitionsmängd. Vilken definitionsmängd har (x)?

1 poäng vardera till Vincent-Vilhelm, Joel, Maximilian, Sixten-Elis, JonathanTorsdagen den 13 oktober 2022

Vi arbetar vidare med funktioner och pratar idag om definitionsmängd, som beskriver vilka x som vi får använda i funktionen, samt värdemängd, som anger vilka y som kan bli resultatet.Onsdagen den 12 oktober 2022

Geogebra är ett mycket bra digitalt verktyg när vi analyserar en funktion.Måndagen den 10 oktober 2022

Idag pratar vi om funktionsbegreppet. Vad betyder funktionsbeteckningen och vad är en funktion?Fredagen den 7 oktober 2022

Olikheter löser vi på nästan samma sätt som ekvationer. Det enda som skiljer är att vi måste ändra olikhetstecken om vi multiplicerar eller dividerar med ett negativt tal.Torsdagen den 6 oktober 2022

Idag pratar vi om hur riktningskoefficienten för parallella och vinkelräta linjer förhåller sig till varandra.Onsdagen den 5 oktober 2022

Vi fortsätter med räta linjens ekvation.Tisdagen den 4 oktober 2022

Räta linjens ekvation y = kx + m beskriver sambandet mellan variablerna x och y. Vi pratar om hur konstanterna k och m påverkar sambandet. Bestäm formlerna för nedanstående räta linjer

Måndagen den 3 oktober 2022

Idag studerar vi koordinatsystem och samband mellan variabler.Fredagen den 30 september 2022

Samband och mönster.

Utmaning
Tvådimensionell pyramid. En pyramid med höjden ett innehåller en sockerbit, en pyramid med höjden två innehåller tre sockerbitar. Hur många sockerbitar innehåller en pyramid med höjden n?

1 poäng vardera till Vilhelm, Joel, Gabriela

Utmaning
Tredimensionell pyramid. En pyramid med höjden ett innehåller en sockerbit, en pyramid med höjden två innehåller fem sockerbitar. Hur många sockerbitar innehåller en pyramid med höjden n?

1 poäng till Vilhelm
Torsdagen den 29 september 2022

Idag övar vi på att ställa upp generella samband. Det är också dags att se om det blir några poäng för högskoleprovets algebrauppgifter. Uppgifterna finns på sidan 128 och era svar lämnar ni in här.

Strålande algebrakunskaper! Det blev 95,8% korrekta svar och därmed 20 nya poäng!Onsdagen den 28 september 2022

Idag är ni kompensationslediga eftersom ni haft extra matte på d-dagarna och för att Susanne är på kurs.Tisdagen den 27 september 2022

Formler ger oss samband mellan olika variabler såsom sambandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter. Detta är en del av algebran som ni kommer att ha mycket nytta av i andra ämnen såsom fysik.Måndagen den 26 september 2022

Nu gör vi tvärtom mot i fredags när vi multiplicerade in i parenteser. Det är dags att faktorisera och detta behöver ni kunna när ni förkortar uttryck och löser ekvationer.Fredagen den 23 september 2022

Nu blir det mer algebra. Vi lär oss att multiplicera ihop två parenteser med termer.Torsdagen den 22 september 2022

Digitala hjälpmedel såsom räknaren och programmet Geogebra på datorn gör att vi kan göra mer komplicerade beräkningar snabbare och säkrare. Idag installerar vi Geogebra Classic 6 på våra datorer och arbetar med att lösa uppgifter med räknare och dator.


Onsdagen den 21 september 2022

Idag är det dags att analysera gårdagens prov. 
 1. Du har fått en mapp Matematik 1c – Ditt namn. Du hittar den i Google Drives Delas med mig. Lägg en genväg till den i Min enhet (så att du lätt hittar den igen).
 2. Läs mina kommentarer i dokumentet Kurs Matematik 1c i ovanstående mapp.
 3. Läs noga igenom provet och arbeta med de uppgifter som du kan lära dig mer av. Be Susanne eller någon kompis om en ledtråd om du behöver.
 4. Svara på frågorna i dokumentet Kurs Matematik 1c.
När du är klar så rekommenderar jag att du arbetar med dessa uppgifter. Arbeta gärna tillsammans med någon om du vill. Vill du vara med i Skolornas matematiktävling, SMT, så anmäl dig till Susanne.Tisdagen den 20 september 2022

Fortsatt repetition på förmiddagen och prov på eftermiddagen 14.10–16.10 i D01. Ta med penna och sudd. Provuppgifter, formelsamling och rutat papper får du på plats i skrivsalen. Inga digitala hjälpmedel denna gång. Provet är konstruerat för 90 minuters skrivtid och du får gå när du är klar.Måndagen den 19 september 2022

Repetition inför morgondagens prov. Gör blandade uppgifter enligt planeringen eller min kollega Joakims övningsprov (lösningsförslag till övningsprov).Fredagen den 15 september 2022

Idag blir det poängjakt. På gamla högskoleprov finns det många potensproblem. Arbeta i grupp med de utdelade problemen och lämna in dina svar här.

Här var det några riktigt kluriga potensproblem. Ni fick 81,8% korrekta svar och erhåller därmed 5 nya poäng. Bra!Onsdagen den 14 september 2022

Potensekvationer av högre grad, dvs med exponenter större än två.Tisdagen den 13 september 2022

Kvadratrötter och ekvationslösning.Måndagen den 12 september 2022

När vi mäter mycket stora eller små saker är det praktiskt att använda grundpotensform eller prefix. Exempelvis talar prefixet mikro i mikrometer om att det rör sig om en miljondels meter.Fredagen den 9 september 2022

Vi fortsätter med att arbete med potenser.

Utmaning
Dagens utmaning är att bestämma x
1 poäng till JoelTorsdagen den 8 september 2022

Potenser kommer ni att träffa på ofta i matematikkurserna. Idag arbetar vi med hur vi kan förenkla uttryck med hjälp av potenslagarna.Onsdagen den 7 september 2022

Kompensationslediga efter gårdagens matematikföreläsning.Tisdagen den 6 september 2022

Idag undersöker vi hur man effektivt hanterar flera förändringar efter varandra. Vi arbetar också med Sant eller falskt på sidan 77 i läroboken. Lämna in gruppens svar via denna länk.

Bra! Ni hade denna gång 82,1% korrekta svar, vilket ger er 5 poäng.

Vad kan vi använda matematiken till? Klockan 14.15–15.15 går vi till aulan och lyssnar på Andreas Jakobsson som är professor i Matematisk statistik och talar på temat "Bomber, Viagra och lite om Leonardo da Vinci". 
Slaget vid Anhiari av Leonardo da Vinci
(kopia av Ruben)Måndagen den 5 september 2022

Förändringsfaktorn är ett sätt att hantera procentuella minskningar och ökningar i ett eller flera steg. Detta är i viss mån repetition av grundskolans matematik så för att veta vad jag ska gå igenom så vill jag att ni svarar på följande frågor först.Fredagen den 2 september 2022

Nu är det dags för procent. Jag tror att ni redan är ganska bekanta med detta och bedömer ni att uppgifterna enligt planeringen är alldeles för enkla att lösa så gör nedanstående utmaning istället.

Utmaning
En cykel kostar n kronor hos två olika cykelhandlare, där n är ett positivt heltal. Den förste handlaren höjer cykelns pris med p %, han sänker därefter priset med p % och höjer till sist åter priset med p % till 1152 kronor. Den andre handlaren sänker först priset med p %, höjer det därefter med p % och sänker till slut åter priset med p % till 768 kronor. Bestäm n och p.
1 poäng vardera till Maximilian, Gabriela


Torsdagen den 1 september 2022

Idag arbetar vi med några klurigare problem tillsammans och därefter fortsätter vi med tillämpningsuppgifterna enligt lektionsplaneringen. Onsdagen den 31 augusti 2022

Lösa ekvationer är väldigt viktigt i flera ämnen på det naturvetenskapliga programmet! Vi fortsätter med att träna även denna lektion. Det är också dags att repetera de matematiska begrepp som vi använt  oss av hittills i kursen.Tisdagen den 30 augusti 2022

Vi fortsätter med ekvationslösning. Det är bra om ni både kan lösa ekvationer med och utan digitala hjälpmedel. På era nya räknare så löser ni ekvationer med num-solve.

Idag ägnar vi oss också åt problemlösning.
 • Hur stor massa har plastmuggen, skruven respektive muttern?
 • Behöver vi alla tre muggarna för att kunna bestämma massorna? 
 • Går det alltid att bestämma föremålens massa med tre samlingar objekt?
 • Hur ser den matematiska lösningen ut på problemet? 
Måndagen den 29 augusti 2022

Idag blir det ekvationslösning! Ni kommer också att få era räknare idag.Fredagen den 26 augusti 2022

När vi arbetar med albebraiska uttryck så behöver vi kunna förenkla uttrycket, exempelvis lägga addera alla variabletermer för sig och konstanttermer för sig.

Utmaning
På Diofantos gravsten kan man läsa:
Gud lät honom vara pojke en sjättedel av sitt liv, lade till en tolftedel då han var en ung man. Efter ytterligare en sjundedel av sitt liv gifte han sig, och efter fem år fick han en son. Denna sent födda arma son, togs av ödet när han levt halva sin fars liv. Efter att ha tröstat sin sorg med matematik i fyra år slutade hans liv. Hur gammal blev Diofantos?

1 poäng vardera till Sigge och Joel
Diofantos var matematiker i Alexandria på 200-talet.

Läxa till nästa lektion
Att vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen. Från och med nästa vecka skriver jag inte upp denna läxa eftersom den gäller efter varje lektion.Torsdagen den 25 augusti 2022

Äntligen är det dags för algebra! Detta är ett otroligt effektivt verktyg vid problemlösning. När ni fått upp farten så kan ni jonglera med siffror och bokstäver och lösa de mest komplicerade problem. Har ni hört den här gåtan?
– What does the little mermaid wear?
– An algae-bra.

Idag blir det också poängjakt. På gamla högskoleprov finns det många aritmetikproblem. Arbeta i grupp med de utdelade problemen och lämna in dina svar här.

Om klassen har minst...
80% korrekta svar så får ni 5 poäng
85% korrekta svar så får ni 10 poäng
90% korrekta svar så får ni 15 poäng
95% korrekta svar så får ni 20 poäng
100% korrekta svar så får ni 25 poäng

Alldeles lysande! 98,0% ger er 20 poäng.

Läxa till nästa lektion
Att vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen.Onsdagen den 24 augusti 2022

De rationella talen kan också anges i decimalform och vi går igenom gällande siffror och avrundning. Läs sidan 25–30 i läroboken om du inte var på dagens lektion.

Läxa till nästa lektion
Att vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen.Tisdagen den 23 augusti 2022

Nu blir det bråk! Hur gör man när man förlänger och förkortar ett bråk? Läs i läroboken sidan 19–23 om du inte var på dagens lektion.

Läxa till nästa lektion
Att kunna alla begrepp från dagens lektion samt vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen.

Utmaning
Är nedanstående bråk mindre, större eller lika med ett?
1 poäng till ElisaMåndagen den 22 augusti 2022

Vi fortsätter med negativa tal och primtal. Läs i läroboken sidan 14–18 om du inte var på dagens lektion.

Läxa till nästa lektion
Att kunna alla begrepp från dagens lektion samt vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen.Fredagen den 19 augusti 2022

Idag gör vi en matematikdiagnos. Matematikdiagnosen görs av alla elever som börjar gymnasisiet i Lund. Den är inte betygsgrundande. Diagnosen ger oss lärare information om hur vi ska lägga upp undervisningen i klasserna.

Efter diagnosen så pratar vi om olika typer av tal, räknesätt och prioriteringsregler. Läs i läroboken sidan 10–13 eller se filmen om du inte var på dagens lektion.

Utmaning
Skapa alla tal mellan noll och tjugo av exakt fyra fyror och valfria räkneoperatorer exempelvis så kan vi skapa talet noll så här:
4 – 4 + 4 – 4 = 0.

Läxa till nästa lektion
Att kunna alla begrepp från dagens lektion samt vara klar med dagens uppgifter enligt lektionsplaneringen.Inledning

Välkommen till kursen Matematik 1c. Kursen innehåller ämnesområdena aritmetik, algebra, funktioner, trigonometri, vektorer, sannolikhetslära och statistik och kommer att avslutas med ett nationellt prov i december. Vi kommer att använda boken Matematik 5000+ 1c.


Länken Förkunskaper ovan innehåller information om vilka kunskaper du förväntas ha när du börjar gymnasiet.

Länken Kursinformation innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling. Formelsamlingen får du även i pappersformat. Lägg den i läroboken så att du har den tillgänglig på lektionerna.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut i detalj. De arbetsuppgifter som finns i lektionsplaneringen är en rekommendation. Arbeta inte med uppgifter som du löser med säkerhet utan gå då vidare till nästa uppgift eller be Susanne om mer utmanande problem.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet så finns det detaljerad information i ovanstående blogg. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom materialet innan lektionen.

Under rubriken Utmaning finns det material för dig som behöver större utmaningar. Dessa uppgifter kan du göra när du vill och lämna in till Susanne. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass.