Na23aa Fysik 1

Kursinformation
Lektionsplanering
Lektionsmaterial
Läroboken Impuls 1
Lösningsförslag Impuls 1
Installera LoggerPro
PlaceringJag kommer kontinuerligt att lägga ut utmaningar i flödet nedan. Dessa ingår i poängjakten som innebär att ni får en poäng för varje korrekt och tydlig lösning. Man kan göra lösningen individuellt eller i par. När hela gruppen samlat ihop 100 poäng så bjuder Susanne alla på fika. Just nu har ni 15 poäng. Säg till mig om jag missat att notera någon poäng.Måndagen den 10 juni 2024

Prov om rörelse, krafter och energi, dvs allt vi gått igenom hittills i fysiken. Ta med penna, sudd och räknare. Ordinarie skrivtid är i D01 8.10-9.40. Förlängd skrivtid är i C22 8.10-10.10.Måndagen den 3 juni 2024

Repetitionsuppgifter som kompletterats med en uppgift vardera med fjädrar och lutande plan.Onsdagen den 29 maj 2024

Repetitionsuppgifter om rörelse, kraft och energi.Måndagen den 27 maj 2024

L05 Energi
Vi studerar energiprincipen. Du hittar instruktioner till laborationen i Classroom.Måndagen den 20 maj 2024

Vi fortsätter med energi, effekt och verkningsgrad.

Utmaning
Energilager i stenbrott
BromsningOnsdagen den 15 maj 2024

Idag handlar det om effekt och verkningsgrad.

Grund
Läs sidorna 156–159 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Effekt (Barker film 10:13)Onsdagen den 9 maj 2024

Vi pratar om lägesenergi, rörelseenergi och mekanisk energi.

Grund
Läs sidorna 150–154 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kaströrelse och energiprincipen (Barker film 5:22)
Backhoppare, pendel och energiprincipen (Barker film 8:04)
Fritt fall och energiprincipen (Barker film 7:19)
Rörelseenergi och energiprincipen (Barker film 9:45)Måndagen den 7 maj 2024

Energi och arbete är ord som vi kan använda till vardags men vad innebär de för en fysiker?

Grund
Läs sidorna 140–148 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Arbete och energi (Barker film 9:04)
Lägesenergi (Barker film 10:17)Måndagen den 29 april 2024

Idag arbetar vi med en gruppuppgift om en hiss.Onsdagen den 24 april 2024

Gruppuppgift lutande plan

Men vad är en normal friktionskoefficient egentligen? Mellan C- och D-huset blir det fruktansvärt halt när det regnat. Ta med dig din sko, en tyngd, en dynamometer och en hink med vatten och mät upp friktionskoefficienten mellan din sko och stenbeläggningen utanför biblioteket (1) när stenytan och skon är torr (2) när stenytan och skon är våt. Ta en bild på din sko och fyll i dina resultat här.Måndagen den 22 april 2024

L04 Friktion och lutande plan
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.Onsdagen den 17 april 2024

Idag arbetar vi med begreppet friktion. Vi undersöker vilka faktorer som påverkar friktionkraftens storlek och vi tittar på kraftsituationen för föremål som ligger på ett lutande plan.

Grund
Läs sidorna 121–127 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Friktion, kraft och reaktionskraft (Barker film 6:50)
Resultant och komposant (Barker film 12:36)Måndagen den 15 april 2024

Vi arbetar vidare med krafter i fjädrar.

Grund
Läs sidorna 115–119 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Utmaning
Utmaning 1 – Hookes lag  1 poäng vardera till Malte-Anton, Åke, Albin
Utmaning 2 – Hookes lag  1 poäng till ÅkeOnsdagen den 10 april 2024

Vi tittar närmare på hur mycket kraft som behövs för att förlänga en fjäder. Detta studerades av Robert Hooke redan på 1600-talet. Idag kommer Ask att vikariera för Susanne som är i Stockholm.
L03 Hookes lag
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Grund
Läs sidorna 115–119 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.Måndagen den 8 april 2024

Idag handlar det om tyngdkrafter och normalkrafter. Vi pratar också om gravitation.

Grund
Läs sidorna 103–109 och 112–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Att beskriva och rita ut krafter (Barker film 10:38)
Resultant och jämvikt (Barker film 13:43)
Gravitationskraft och Tyngd (Barker film 7:28)Onsdagen den 3 april 2024

Newtons tredje lag anger hur föremål påverkar varandra med krafter.

Grund
Läs sidorna 99–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Newtons tredje lag (Veritasium film 4:37)


Läxa till vecka 14
  • Göra klart föregående veckors uppgifter i lektionsplaneringen.Måndagen den 18 mars 2024

Idag arbetar vi vidare med provet ni gjorde i torsdags.

Att göra idag:
  1. Läs igenom Susannes kommentarer i dokumentet "Prov 1" som du hittar i Classroom.
  2. Arbeta med de uppgifter som du inte fått full poäng på.
  3. Jämför dina lösningar med Susannes framme på tavlan.
  4. Svara på frågorna i dokumentet "Prov 1".
  5. Arbeta med någon av de utmaningar som finns nedan i flödet.

Utmaning
Flygplan    1 poäng till Elliot-Tobias
Fredagen den 15 mars 2024

Idag blir det fysik- och lasershow på Fysicum klockan 11.00–12.00 för klasserna Na23a och Na23b. Susanne har undervisning i Na22 och kan tyvärr inte följa med men Ingela och Emilie är med.

Torsdagen den 14 mars 2024

Prov i fysik som handlar om fysikens grunder, rörelse och kraft. Vi skriver 14.50–16.20 i D01. Har du förlängd skrivtid så skriver du 14.50–16.50 i D01. Ta med penna, sudd och räknare (även dator med Geogebra är tillåtet om man vill). Prov, papper och formelsamling får du på plats i skrivsalen. Onsdagen den 13 mars 2024

Kemilektion med Ingela (byte pga prov på torsdagen).Måndagen den 11 mars 2024

D-dag.Måndagen den 4 mars 2024

Denna vecka repeterar vi inför provet kommande vecka. Vi börjar med att svara på dessa frågor om rörelse i par. Era svar lämnar ni in här. Ni hade 63% korrekta svar vilket ger 5 poäng.

Minst...
60% korrekta svar ger 5 poäng
70% korrekta svar ger 10 poäng
80% korrekta svar ger 15 poäng
90% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Onsdagen den 28 februari 2024

Vi fortsätter att summera krafter eftersom kraftresultanten ger oss information om hur ett föremål kommer att röra sig. Newtons första och andra lag anger sambandet mellan den resulterande kraften på ett föremål och dess acceleration.

Idag hinner vi också göra en diagnos om rörelse.

Grund
Läs sidorna 95–97 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Newtons första lag - Tröghetslagen (Barker film 6:35)
Newtons andra lag - Kraftlagen (Barker film 10:51)
Kraftlagen då flera krafter verkar (Barker film 14:01)


Utmaning
Vattenstråle 1 poäng till Åke
Bildresultat för water tapMåndagen den 26 februari 2024

Vi vi börjar med lite repetition av accelererad rörelse där vi beräknar vår reaktionstid med hjälp av endast en linjal.

Idag ska vi också titta på varför saker börjar att röra sig. Det handlar således om krafter. Vi undersöker hur vi summerar krafter och hur vi kan dela upp en kraft i en horisontell del och en vertikal del.

Grund
Läs sidorna 86–93 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Resultant och komposanter (Barker film 12:36)Onsdagen den 14 februari 2024

Det går att beskriva rörelser med matematiska formler. Vi undersöker de matematiska sambanden för en rörelse med konstant acceleration.

Grund
Läs sidorna 73–76 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Formler vid likformigt accelererad rörelse (Barker film 10:37)
Problemlösning del 1 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 12:02)
Problemlösning del 2 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 7:49)

Utmaning
Simhopp  1 poäng vardera till Åke, Anton-MalteMåndagen den 12 februari 2024

Vi har redan pratat om sträcka-tid-diagram och konstaterat att lutningen på linjen säger något om hastigheten. Går det att på motsvarande sätt tolka hastighet-tid-diagram och acceleration-tid-diagram?

Grund
Läs sidorna 61–68 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Hastighet-tid-diagram (Barker film 6:17)
Arean under v-t-grafen (Barker film 8:06)Onsdagen den 7 februari 2024

Idag pratar vi om acceleration. Film om experiment med tyngdacceleration.


Grund
Läs sidorna 56–59 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Acceleration (Barker film 9:42)Måndagen den 5 februari 2024

Vi undersöker hur ett föremåls rörelse kan beskrivas med ett sträcka-tid-diagram, vilket visar föremålets position vid olika tidpunkter. Med hjälp av dator och avståndsmätare gör vi enkelt denna typ av diagram.

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Läge-tid-diagram (Barker film 13:34)

Utmaning
Lake Vostok1 poäng till Åke


Onsdagen den 31 januari 2024

Idag arbetar vi först vidare med måndagens laboration och sedan övergår vi till nästa område som handlar om rörelse. Vad är det för skillnad på begreppen fart och hastighet för en fysiker? Och hur kan hastigheterna 3 m/s och 4 m/s summeras till 5 m/s?

Grund
Läs sidorna 46–49 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Fart och hastighet (Barker film 9:29)Måndagen den 29 januari 2024

L02 Densitet
Idag använder vi våra kunskaper om mätning och mätvärdesanalys i diagram i laborationen om densitet. Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp på Google Drive. Om dina mätvärden saknas eller inte blev bra så kan du använda Susannes mätningar.
Onsdagen den 24 januari 2024

För att få ett bra resultat när vi mäter så använder vi den noggrannaste utrustningen vi har och dessutom så mäter vi många gånger. Genom att beräkna medelvärdet eller analysera mätningarna i ett diagram så kan vi minska inverkan av de slumpmässiga felen.

Vi beräknar densiteten för vatten. Gör fem mätningar av volym och massa. Gör sedan ett diagram i Excel på datorn med alla gruppens mätvärden. Alla våra mätvärden och diagrammet vi gjorde tillsammans i Excel finns i filen Vattnets densitet Na23aaLektionsmaterial (ladda ner filen och öppna i Excel).

Grund
Arbeta med uppgifter enligt lektionsplaneringen.

Utmaning
Grafit har densiteten 2220 kg per kubikmeter. Kolatomerna har massan 12,0 u och ligger i parallella plan och inom varje plan ligger atomerna i ett regelbundet hexagonalt mönster enligt bilden nedan. Avståndet $a$ mellan atomerna är 142 pm. Bestäm avståndet $b$ mellan de parallella planen.

1 poäng till Åke


Måndagen den 22 januari 2024

Idag går vi igenom begreppen medelhastighet och densitet. Vi undersöker om en metallcylinder kan tänkas bestå av bly genom att mäta massa och volym och beräkna dess densitet.

Grund
Läs sidorna 20–24 och 28-37 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.Onsdagen den 17 januari 2024

L01 Mätteknik
Den första laborationen i kursen handlar om mätteknik. Din uppgift är att göra så noggranna mätningar som möjligt genom att välja lämpligt mätinstrument och lämplig metod. Instruktionen till laborationen hittar du i din Fysikmapp på Google Drive.

Nästa vecka kommer du att ha behov av att använda programmet Excel på din dator. Du behöver således installera Officepaketet O365. Här hittar du instruktioner om hur du gör detta (se sidan 2).Måndagen den 15 januari 2024

Fysik är ett mycket logiskt ämne men det kommer kanske att ta lite tid innan du ser sambanden. Efterhand som dina kunskaper ökar så blir strukturen tydligare.

De fysikaliska modeller vi kommer att bekanta oss med har genom logiska resonemang och experiment tagits fram av fysiker under hundratals år. Att undersöka och mäta är viktigt för en fysiker och det är med detta vi börjar...

Dagens lektion handlar om vetenskapliga metoder, storheter, enheter och prefix och om att mäta.

Grund
Läs inledningen nedan och sidorna 6–19 i läroboken.
Storhet och enhet (Barker film 8:43 min)Inledning

Välkommen till kursen Fysik 1 där vi ska bekanta oss med bland annat rörelser, krafter, energi och elektricitet ur ett fysikaliskt perspektiv. Kursen läses under tre terminer och kommer att avslutas med ett nationellt provbanksprov. Vi kommer att använda boken Impuls 1.

Högst upp på sidan hittar du länkar till saker som du behöver under hela kursen.

Länken Kursinformation innehåller Skolverkets kursplan och en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen. Jag rekommenderar att du repeterar regelbundet.

En preliminär lektionsplanering för kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand som kursen fortskrider.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du missar en lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på fysiklektionerna så är det bra att läsa igenom boksidorna och titta på filmerna innan lektionen.

Under rubriken Utmaning finns det material för dig som behöver mer stimulans. Passa på att lära dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när du får nytta av kunskaperna.

Dina provresultat lägger jag in i Studybee.