Detta är hemsidan för dig som har mig, Susanne Tegler, som lärare i matematik eller fysik på gymnasieskolan Spyken i Lund.

Du hittar dina kurser till höger. I varje kurs finns lektionsplanering, kursbeskrivning och betygskriterier. För varje lektionstillfälle finns det information om du ska förbereda något innan lektionen, vad vi kommer att göra på lektionen och om du behöver göra något efter lektionen.

Kontaktuppgifter

Susanne Tegler
Gymnasieskolan Spyken
Box 2003
220 02 Lund

susanne.tegler@lund.se