Repetition Fysik 1

Denna sida innehåller repetitionsmaterial för kursen Fysik 1. 
Gamla slutprov och extrauppgifter finns i denna mapp. Du når dem också via repetitionsinstruktionerna nedan.

Filmerna kan du använda så här: gå till slutet av filmen, pausa och läs igenom. Om du känner att du inte riktigt hänger med så är det bra om du tittar på hela genomgången i filmen. 


Fysikens grunder

Vi börjar med att repetera fysikens grunder.  

Repetitionsinstruktioner
Repetition av fysikens grunder

Genomgångar


Kraft och rörelse

Kraft och rörelse kommer vi at använda oss mycket av i fysiken.

Repetitionsinstruktioner
Repetition av rörelse och kraft

Genomgångar


Energi

Energiprincipen innebär att energi inte skapas eller försvinner så det gäller alltså bara att lista ut vad som händer med den när den byter skepnad.


Repetitionsinstruktioner
Repetition av energi och rörelsemängd

Genomgångar
Rörelsemängd och impuls (Barker film 4:54)
Lagen om rörelsemängdens bevarande (Barker film 9:59)


Tryck och värme

Hur kan en båt som är gjord av järn flyta?

Om vi tillför energi till ett ämne så ökar temperaturen och ämnet ändrar fas. Värmekapacitet, smältentalpitet och ångbildningsentalpitet anger hur mycket energis som behövs för det specifika ämnet.Elektricitet

Detta avsnitt handlar om laddningar, elektriska fält och elektriska kretsar.


Detta avsnitt handlar om radioaktiva sönderfall och halveringstid.