Na19d Matematik 4

Kursinformation
Lektionsplanering
Lektionsanteckningar
Lärobok
Nationella prov
Placering
Stödtider

Ni har just nu 65 poäng i poängjakten. När ni gemensamt når 100 poäng bjuder Susanne alla på fika. Man kan arbeta individuellt eller i grupp. Ni får en poäng för varje väl genomtänkt lösning av en utmaning. Säg till mig om jag missat någon poäng.

Fredagen den 14 januari 2022

Idag blir det fysik i D32. Om du inte har fysik så är du ledig.

Torsdagen den 13 januari 2022

Granskning av nationella proven.

Tisdagen den 11 januari 2022

Lediga

Vecka 2


Fredagen den 17 december 2021

Idag blir det fysik i D32. Om du inte har fysik så är du ledig.

Torsdagen den 16 december 2021

Nationellt prov i kursen Matematik 4. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelblad får du på plats i skrivsalen. Du skriver provet i C22. Har du förlängd skrivtid så är det D01 som gäller.

09.00–11.30 Del B och del C (förlängd 9.00-12.45)
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.30 Del D (förlängd 13.30-16.30)

Del B: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska du endast ange svar.

Del C: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Lösningarna ska redovisas på separat papper. Det är viktigt att du försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Del D: Provdelen består av ett flertal uppgifter där räknare och dator är tillåten. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Du ska redogöra för dina tolkningar av uppgifterna och dina tankegångar. I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med de som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Försök lösa alla uppgifter.

Tisdagen den 14 december 2021

Frågestund inför det nationella provet.

Måndagen den 13 december 2021

Idag är det mattekonvent 15.00-19.00 för dig som har anmält dig till detta. Du kommer och går när du vill under den angivna tiden.

Vecka 50


Fredagen den 10 december 2021

Denna lektion repeterar vi geogebra och dator. Digitala problem

Torsdagen den 9 december 2021

Denna lektion repeterar vi komplexa tal.

Dags för sista poängjakten med Sant eller falskt. Studera påståendena på sidan 231 och lämna in gruppens svar här. Ni arbetar i par och får stämma av med en annan grupp innan ni lämnar in.

Tisdagen den 7 december 2021

Denna lektion repeterar vi integraler

Vecka 49


Fredagen den 3 december 2021

Denna lektion repeterar vi derivator.

Torsdagen den 2 december 2021

Denna lektion repeterar vi trigonometri och grafer.

Tisdagen den 30 november 2021

Denna lektion repeterar vi trigonometri och formler.

Vecka 48


Fredagen den 26 november 2021

Vi börjar nu repetitionsfasen inför nationella provet som är om tre veckor. Jag rekommenderar uppgifter från gamla nationella prov

Denna lektion repeterar vi komplexa tal.

Torsdagen den 25 november 2021

Polynomekvationer av högre grad.

Grund
Läs sidorna 223–225 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Polynomekvationer av högre grad

Tisdagen den 23 november 2021

Ingen lektion pga repetition inför kvällens konsert.

Vecka 47


Fredagen den 19 november 2021

Vi går vidare med faktorsatsen.

Grund
Läs sidorna 219–220 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Faktorsatsen
Titta på filmen vid behov
Faktorsatsen och polynomdivision (Lärardalle film 13:17)

Torsdagen den 18 november 2021

När vi letar lösningar på ekvationer av högre grad än två så har vi nytta av att kunna dividera polynom.

Grund
Läs sidorna 216–217 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Polynomdivision
Titta på filmen vid behov
Polynomdivision (Barker film 12:29)

Tisdagen den 16 november 2021

Vi arbetar med andragradsekvationer med komplexa koefficienter och komplexa lösningar.

Grund
Läs sidorna 212–214 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Andragradsekvationer

Vecka 46


Fredagen den 12 november 2021

Analys av gårdagens prov.

Torsdagen den 11 november 2021

Prov på allt vi gått igenom hittills i kursen. Ta med penna, sudd och linjal. Provpapper och formelblad får du på plats. Vi skriver 8.15–10.45 i D01. Har du förlängd skrivtid är det tiden 7.30–10.45 i C22 som gäller.

Provet består av 15 uppgifter som du får redan vid start. När du lämnar in dina lösningar på uppgift 1-8 så får du tillgång till digitalt hjälpmedel. Glöm inte att ta med räknare och laddad dator.

Tisdagen den 9 november 2021

Repetition inför torsdagens prov. Dagens uppgifter.

Vecka 45


Fredagen den 29 oktober 2021

Repetition av trigonometrin.

Torsdagen den 28 oktober 2021

Repetition av trigonometrin. Arbete med Blandade övningar kapitel 1-2 i läroboken eller Fokus på förmågorna kapitel 1-2 i den digitala boken.

Tisdagen den 26 oktober 2021

Nu har vi tittat på komplexa tal i rektangulär form z = a + bi och polär form z = r(cos v + i sin v). Ett komplext tal kan också skrivas på formen z = reiv, där  eiv = cos v + i sin v enligt Eulers formel.

Grund
Läs sidan 209 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Eulers formel
Titta på filmen vid behov
Eulers formel (Barker film 13 min)

Vecka 43


Fredagen den 22 oktober 2021

Vi fortsätter med de Moivres formel.

Grund
Läs sidan 207 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ekvationen z^n = a
Titta på filmen vid behov
Ekvationer med komplexa tal (Barker film 13 min)

Torsdagen den 21 oktober 2021

Vi arbetar med de Moivres formel.

Grund
Läs sidorna 204-205 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: de Moivres formel
Titta på filmen vid behov
Ekvationer med komplexa tal (Barker film 13 min)

Tisdagen den 19 oktober 2021

Vi undersöker vad en multiplikation och en division med i av ett komplext tal innebär grafiskt.

File:Mathjoke.jpg

Grund
Läs sidorna 202 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Avläsa och rita i det komplexa talplanet
Titta på filmen vid behov
Multiplikation och division med talet i (Barker film 10 min)

Vecka 42


Fredagen den 15 oktober 2021

Multiplikation och division mellan två komplexa tal är enkelt om man använder polär form.

Grund
Läs sidorna 198–200 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Multiplikation och division på polär form
Titta på filmerna vid behov
Multiplikation i polär form (Barker film 10 min
Division i polär form (Barker film 8 min)

Torsdagen den 14 oktober 2021

Nu har vi beskrivit komplexa tal på formatet a+bi, vilket kallas rektangulära koordinater. Det finns ett alternativt format som kallas polär form, som vi tar oss an idag.

Grund
Läs sidorna 193–195 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Komplexa tal på polär form
Titta på filmen vid behov
Komplexa tal på polär form (Barker film 11 min)

Vecka 41


Fredagen den 8 oktober 2021

Komplexa tal kan tolkas som en punkt i det komplexa talplanet men de kan också ses som en vektor från origo till punkten. Addition och subtraktion av komplexa tal hanteras då på samma sätt som när ni räknade med kraftvektorer i fysikkursen.

Grund
Läs sidorna 188–190 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Komplexa tal som vektorer
Titta på filmerna vid behov
Komplexa tal som vektorer (Barker film 9 min)
Komplexa tal och cirkelns ekvation (Barker film 11 min)

Onsdagen den 6 oktober 2021

Våra vanliga regler för addition, subtraktion, multiplikation och division fungerar bra även för komplexa tal. Vi pratar också om konjugat och absolutbelopp på dagens lektion. Om du tycker att nedanstående matematikskämt är kul så har du koll på dagens teoriavsnitt!
The number you have dialed is imaginary. Please, rotate your phone by ninety degrees and try again...
Grund
Läs sidorna 184–187 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Konjugat, absolutbelopp och de fyra räknesätten
Titta på filmerna vid behov
Komplexa tal och division (Barker film 10 min)

Tisdagen den 5 oktober 2021

Analys av fredagens prov samt genomgång av komplexa tal.

Grund
Läs sidorna 179–181 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: De reella talen räcker inte
Lärobok: Repetition
Titta på filmerna vid behov
Komplexa tal och 3 räknesätt (Barker film 7 min)

Vecka 40


Fredagen den 1 oktober 2021

Prov på derivator och integraler. Detta omfattar kapitel 3 i läroboken (men inte differentialekvationer). Ta med penna och sudd. Provet genomförs utan digitala hjälpmedel. Vi skriver i aulan 10.40-12.10. Om du har förlängd skrivtid är du välkommen till aulan redan 10.10.

Torsdagen den 30 september 2021

Repetition med fokus på integraler. Idag arbetar vi med denna uppgift.

Tisdagen den 28 september 2021

Repetition med fokus på derivator. Vi arbetar tillsammans med denna uppgift.

Vecka 39


Fredagen den 24 september 2021

Repetition.

Torsdagen den 23 september 2021

Din uppgift är idag att bestämma volymen av nedanstående vas. Vasen är 20 cm hög, den maximala bredden är 16,4 cm och den minimala bredden är 5,6 cm. Här hittar du bilden av vasen. 1 poäng per korrekt lösning.

1 poäng vardera till Emma-Albin, Storm-Oliver, Lycke-Gun, Agnes-Johanna, Elsa-Sinja, Nea-Alma, Rakel-Elliot, Einar-Linnea, Irma-Tova, Johannes-Hjalmar-Alva

Tisdagen den 21 september 2021

Integraler kan även användas för beräkning av volymer när det finns en symmetri hos föremålet.

Grund
Läs sidorna 1–3 i det separata häftet om rotationsvolymer och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Har du en ny version av matteboken så finns detta avsnitt i boken.
Lärobok: Rotationsintegraler

Vecka 38


Torsdagen den 16 september 2021

Idag arbetar vi med tillämpningar och problemlösning.

Vi hinner också med Sant eller falskt på sidan 165. Fyll i gruppens svar här
Utmärkt! 83,9% ger er 5 poäng!

Grund
Läs sidorna 160 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar

Tisdagen den 14 september 2021

Vi har tidigare arbetat med normalfördelningar och kunde då bedöma sannolikheten för ett visst intervall där gränserna var hela standardavvikelser. Om vi har den matematiska funktionen för normalfördelningsurvan kan vi med hjälp av integraler beräkna sannolikheten för vilket intervall som helst. Detta gör vi numeriskt med Geogebra.

I Geogebra beräknar du enklast sannolikheter för olika fördelningar genom att välja Perspektiv –> Sannolikhet. 

För att få fram funktionen för normalfördelningskurvan i Geogebra skriver du exempelvis
f(x) = Normalfördelning(5, 2, x, false)
om normalfördelningen har medelvärdet 5 och standardavvikelsen 2. 

Grund
Läs sidorna 154-158 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Sannolikhetsfördelningar

Vecka 37


Fredagen den 10 september 2021

Vi arbetar vidare med integraler och undersöker deras tolkning i exempelvis hastighet-tid-diagram och acceleration-tid-diagram.

Grund
Läs sidorna 150-153 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Integraler och storheter

Torsdagen den 9 september 2021

Vi arbetar vidare med integraler och areor.

Grund
Läs sidorna 146-149 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Integraler och areor
Titta på filmerna vid behov
Räkneregler vid integralberäkning (Barker film 8:43)
Integraler och areor (Barker film 8:18)

Tisdagen den 7 september 2021

Vi pratar om hur integraler kan tolkas. Är integralen detsamma som arean under grafen? Hur beräknar man arean mellan två kurvor?

Grund
Läs sidorna 142–143 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Areor mellan kurvor
Titta på filmerna vid behov
Areor mellan kurvor (Barker film 7:43)

Vecka 36


Fredagen den 3 september 2021

Många funktioner är komplicerade och då behöver vi kunna räkna ut integralen numeriskt på räknaren. Idag pratar vi om hur räknaren utför detta arbete.
Beräkna den gröna arean. Den gröna kurvan är f(x)=x(3-x)

Beräkna den gröna arean. Den röda kurvan är g(x)=6-x och den gröna kurvan är f(x)=x^2

Grund
Läs sidorna 138-140 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Grafiska metoder
Titta på filmerna vid behov
Numerisk beräkning av integraler (Barker film 7:12)
Över och undersumma (Barker film 4:45)

Torsdagen den 2 september 2018

Integraler och primitiva funktioner känner ni igen sedan förra kursen. Nu arbetar vi vidare och lär oss mer om detta.

Grund
Läs sidorna 134–136 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Integraler och primitiva funktioner


Tisdagen den 31 augusti 2021

Analys av funktioner med hjälp av derivata och asymptoter.

Grund
Läs sidorna 125-127 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Kurvor och asymptoter

Vecka 35


Fredagen den 27 augusti 2021

Vi undersöker begreppen definitionsmängd, värdemängd, kontinuerlig funktion och deriverbar funktion. Absolutbelopp ingår inte längre i kursen!

Grund
Läs sidorna 120–123 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Olika typer av grafer

Torsdagen den 26 augusti 2021

Förstaderivatan och andraderivatan ger information om en kurva är växande eller avtagande och om var maximi- och minimipunkter är placerade.

Idag är det dags för en diagnos om derivata.

Grund
Läs sidorna 116–119 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Grafer och derivata

Tisdagen den 24 augusti 2019

Kedjeregeln ger sambandet mellan förändringshastigheter.

Grund
Läs sidorna 113–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Samband mellan förändringshastigheter
Se film vid behov
Kedjeregeln och förändringshastigheter (Barker film 5:58)

Vecka 34


Fredagen den 20 augusti 2021

Ni kan redan derivera en exponentialfunktion men hur gör man med en logaritmfunktion.

Grund
Läs sidorna 110–111 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Exponential- och logaritmfunktioner
Se film vid behov
Logaritmfunktionens derivata (Barker film 11:18)

Torsdagen den 19 augusti 2021

Repetition av derivata. Mina anteckningar från genomgången finns bland lektionsanteckningarna.

Vecka 33


Onsdagen den 9 juni 2021

Efter förra veckans arbetade du med att repetera på torsdagslektionen. Idag vill jag att du löser två av uppgifterna och lämnar in. De två uppgifterna ska vara i följd ex 1 och 2. De är lättare i början och svårare i slutet.

Måndagen den 7 juni 2021

Ingen matte pga lunch och sedan återlämning av böcker.

Vecka 23


Torsdagen den 3 juni 2021

Granskning av prov.

Onsdagen den 2 juni 2021

Prov på trigonometrin (kapitel 1 och 2 förutom avsnitt 1.3). Ta med penna, sudd, räknare och dator med Geogebra. Provet består av en del utan digitala hjälpmedel och en del med digitala hjälpmedel. Ni kommer att få båda delarna redan från början och när ni lämnar in den första delen så får ni ta fram räknare och dator.

Vi skriver 9.40–12.10 i aulan. Om du har förlängd skrivtid så skriver du 9.00–12.10 i aulan.

Måndagen den 31 maj 2021

Repetition med fokus på digitala hjälpmedel.

Vecka 22


Onsdagen den 26 maj 2021

Repetition inför nästa veckas prov.

Vecka 21


Onsdagen den 19 maj 2021

Vi fortsätter med derivering av kvoter.

Grund
Läs sidorna 108–109 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av en kvot
Se film vid behov
Kvotregeln (Barker film 11:16)

Måndagen den 17 maj 2021

Vi fortsätter med derivator.

Vecka 20


Måndagen den 10 maj 2021

Nu är det dags att derivera produkter.

Grund
Läs sidorna 104–105 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av en produkt
Se film vid behov
Produktregeln (Barker film 10:50)

Vecka 19


Torsdagen den 6 maj 2021

Vi sammanfattar vad vi hittills kommit fram till om derivator och övergår nu till fler typer av funktioner än de trigonometriska.

Grund
Läs sidorna 100–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Kort om derivator

Onsdagen den 5 maj 2021

Det finns många tillämpningar på trigonometri. Idag tar vi oss an några av dem.

Grund
Läs sidorna 80–83 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar och problemlösning

Måndagen den 3 maj 2021

Idag studerar vi derivatan av sammansatta funktioner.

Grund
Läs sidorna 78–79 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av sammansatta funktioner
Se film vid behov
Kedjeregeln (Barker film 11:04)

Vecka 18


Torsdagen den 29 april 2021

Derivatan av sin x och cos x.

Grund
Läs sidorna 74–75 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av sinx och cosx
Se film vid behov
Gränsvärdet för sinx/x (Barker film 4:37)
Gränsvärdet för (cosx-1)/x (Barker film 5:55)
Derivatan av sinx och cosx (Barker film 9:56)

Onsdagen den 28 april 2021

Cirkelsektorns area och cirkelbågens längd är temat för dagens lektion.

Grund
Läs sidorna 72–73 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Cirkelsektorn och radianer
Se film vid behov
Cirkelsektorn och Radianer (Barker film 5:41)

Måndagen den 26 april 2021

Varför vill vi mäta vinklar i radianer? Går det inte lika bra med grader?

Grund
Läs sidorna 68–71 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ett nytt vinkelmått
Se film vid behov
Radianer (Barker film 8:32)

Vecka 17


Torsdagen den 22 april 2021

Vad händer om man adderar sinx och cosx?

Grund
Läs sidorna 65–66 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Kurvan y = a sin x + b cos x
Se film nedan vid behov
Kurvan y=a*sinx+b*cosx (Barker film 9:40)

Onsdagen den 21 april 2021

Idag blir det en kort lektion på grund av provet i engelska. Vi ses och arbetar vidare 10.30-11.10.

Måndagen den 19 april 2021

Vi undersöker hur grafen till funktionen y = tan x ser ut?

Grund
Läs sidan 62-63 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Kurvan y = tan x
Se film nedan vid behov
Kurvan y=tanx (Barker film 9:38)
Ekvationer med tangens (Barker film 5:04)

Vecka 16


Torsdagen den 15 april 2021

Vilka trigonometriska funktioner representeras av nedanstående grafer. Skriv in dina svar här.
Klicka på bilden för att förstora den.

Jag fick in 96,6% korrekta svar och detta ger er 20 poäng. Alldeles utmärkt resultat!

Grund
Läs sidan 60 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ekvationen för en sinuskurva

Onsdagen den 14 april 2021

Hur påverkar koefficienterna a, b, c och d funktionen y = a·sin(bx + c) + d?
Vi arbetar också med att lösa trigonometriska ekvationer på datorn

Grund
Läs sidorna 56–58 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Grafritande räknare
Lärobok: Förskjutna kurvor
Se film nedan vid behov
Trigonometriska kurvor och ekvationer (Barker film 6:14)
Förskjutna kurvor i y-led (Barker film 5:56)
Förskjutna kurvor i x-led (Barker film 5:33)

Måndagen den 12 april 2021

Hur ser sinus- och cosinuskurvan ut i ett diagram?

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Sinus- och cosinuskurvor

Se film nedan vid behov
Sinus- och Cosinuskurvan (Barker film 11:23)

Vecka 15


Torsdagen den 8 april 2021

Nu ska vi se vad man kan använda trigonometrisk ekvationslösning till. Det är dags för tillämpningar. Vi arbetar också med Sant eller falskt på sidan 42. Fyll i gruppens svar här.

Utmärkt! Ni fick 85,2% och därmed 10 poäng. Ni har nu totalt 30 poäng.

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Grund
Läs sidan 40 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar och problemlösning

Onsdagen den 7 april 2021

Vi fortsätter med trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 38–39 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Trigonometriska ekvationer som omformas med formler

Vecka 14


Torsdagen den 25 mars 2021

Trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 33–36 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Trigonometriska ekvationer

Se filmerna nedan vid behov
Trigonometriska ekvationer (Barker film 8:50)
Trigonometriska ekvationer 2 exempel (Barker film 9:35)

Onsdagen den 24 mars 2021

Trigonometriska samband för dubbla vinkeln. 

Grund
Läs sidan 24 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Formler för dubbla vinkeln

Se filmerna nedan vid behov
Formler för dubbla vinkeln (Barker film 7:01)
Dubbla vinkeln 2 exempel (Barker film 6:45)

Måndagen den 22 mars 2021

Vi fortsätter med fler trigonometriska samband och arbetar med additions- och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus.

Grund
Läs sidorna 19–21 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Additions- och subtraktionsformler

Se filmerna nedan vid behov
Additions och Subtraktionsformlerna (Barker film 10:58)
Uppgift 1250 (Barker film 6:04)
Uppgift 1252 (Barker film 4:22)

Vecka 12


Torsdagen den 18 mars 2021

Vi arbetar vidare med trigonometriska samband. Ingen ny teori idag.
Clara behövde byta pass så vi ses i D22 klockan 11.20-12.30.

Onsdagen den 17 mars 2021

Trigonometriska ettan.

Grund
Läs sidorna 15–18 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Trigonometriska identiteter

Se filmerna nedan vid behov
Trigonometriska ettan (Barker film 5:19)
Trigonometri 3 exempel (Barker film 8:03) (uppgift 1221a, 1221d, 1225)
Ett trigonometriskt bevis (Barker film 6:34) (uppgift 1226)

Måndagen den 15 mars 2021

Matematik 4 tar vid där kursen Matematik 3c slutade vilket betyder att vi arbetar vidare med trigonometri.

Grund
Läs sidorna 8–13 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Enhetscirkeln och trianglar
Lärobok: Enhetscirkeln och formler

Se filmerna nedan vid behov
Sinus- och cosinusfunktionerna (Barker film 9:37)
Trigonometriska samband 1 (Barker film 8:05)
Trigonometriska samband 2 (Barker film 9:57)
Enhetscirkeln gör det begripligt (Barker film 7:15)

Vecka 11


Inledning

Välkommen till kursen Matematik 4 i vilken vi kommer att arbeta vidare med trigonometri, derivator och integraler. Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov i innan jul. Vi kommer att använda boken Matematik 5000 4.


Dokumentet Kursinformation Matematik 4 innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling. Du når detta via länken Kursinformation ovan.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut i detalj. De arbetsuppgifter som finns i lektionsplaneringen är en rekommendation. Arbeta inte med uppgifter som du löser med säkerhet utan gå då vidare till nästa uppgift eller be Susanne om mer utmanande problem.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Utmaningar finns det material för dig som behöver mer stimulans. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer.