Na19d Matematik 3c

Kursinformation
Lektionsplanering
Lektionsanteckningar
Lärobok
Nationella prov


Ni har just nu 20 poäng i poängjakten. När ni gemensamt når 100 poäng bjuder Susanne alla på fika. Man kan arbeta individuellt eller i grupp. Ni får en poäng för varje väl genomtänkt lösning av en utmaning. Säg till mig om jag missat någon poäng.

I denna kurs behöver du ibland använda ett digitalt hjälpmedel.
Här finns en film där jag visar hur du använder Geogebra.


Onsdagen den 24 mars 2021

Granskning av resultatet på nationella provet samt betygssamtal.

Torsdagen den 11 mars 2021

Skriftligt nationellt prov i D31–32. Ta med penna, sudd, linjal, räknare och laddad dator. Prov, formelsamling, skrivpapper får ni på plats. Inga lektioner före eller efter provet.

9.00-11.00 Del B och C 120 min
Del B och C ska lösas utan digitalt hjälpmedel. I del B anges endast svar och i del B redovisar du fullständiga lösningar på separat papper.

11.00-12.00 Lunch

12.00-14.00 Del D 120 min
Del D består av uppgifter som får lösas med digitalt hjälpmedel. Redovisa fullständiga lösningar på separat papper.

Elever med anpassningar skriver i D01 på följande tider:
08.00-11.00 Del B+C
12.00-15.00 Del D

Onsdagen den 10 mars 2021

Frågestund inför morgondagens prov.

Måndagen den 8 mars 2021

Frivillig mattestuga i D31, D32 och på Meet. Jag finns på plats 14.30-16.30.

Vecka 10


Torsdagen den 4 mars 2021

Repetition. Om ni inte redan börjat på de fyra gamla nationella proven i Matematik 3 så är det dags nu.

Onsdagen den 3 mars 2021

Repetition.

Måndagen den 1 mars 2021

Repetition – Trigonometri
Läs kursinformation s 8 och arbeta med gamla nationella provuppgifter under rubriken Matematik 3c Trigonometri. Om du behöver teorigenomgångar så finns följande filmer:

Uppgift trigonometri

Vecka 9


Torsdagen den 18 februari 2021

Repetition – Integraler
Arbeta med gamla nationella provuppgifter under rubriken Matematik 3c Integraler. Om du behöver teorigenomgångar så finns följande filmer:

Uppgift integral


Onsdagen den 17 februari 2021

Repetition – Derivator
Läs kursinformation s 7 och arbeta med gamla nationella provuppgifter under rubriken Matematik 3c Derivator. Om du behöver teorigenomgångar så finns följande filmer:

Uppgift derivata


Jag fortsätter att prata individuellt med er som jag inte hann med i förra veckan.

Måndagen den 15 februari 2021

Uppsatsskrivning i svenska och därmed ingen matte idag.

Vecka 7


Torsdagen den 11 februari 2021

Repetition – Algebra och funktioner
Läs kursinformation s 5–6 och arbeta med gamla nationella provuppgifter under rubriken Matematik 3c Algebra och funktioner.

Jag fortsätter att prata individuellt med er som jag inte hann med igår.

Onsdagen den 10 februari 2021

Analys av måndagens prov. Idag kommer jag att prata med er individuellt.

Måndagen den 8 februari 2021

Prov om derivator, integraler och trigonometri klockan 11.45-13.15 (förlängd skrivtid 11.45-13.45) i D31 och D32. Provet består av del 1 och del 2. Ni får båda delarna direkt men digitala hjälpmedel får bara användas på den andra delen. När du lämnar in del 1 så får du din dator.

Ni behöver äta tidigare än er ordinarie lunch och om det känns trångt så kan det vara bra med Grab and Go från restaurangen. Ni är välkomna upp till studietorget eller någon av salarna i D3 för att sitta och äta.

Vecka 6


Torsdagen den 4 februari 2021

Vi fortsätter att repetera och arbetar idag med följande uppgift.

Lösningen till ovanstående uppgift hittar du här (uppgift 17).

Onsdagen den 3 februari 2021

Vi repeterar trigonometriska samband.

Grund
Läs sammanfattningen på sidorna 237 och arbeta med blandade övningar på sidorna 240-241.
Lärobok: Sammanfattning
Lärobok: Blandade uppgifter

Måndagen den 1 februari 2021

Vi repeterar derivator och integraler och arbetar sedan med uppgift 3, 4 och 5 om integraler.

Grund
Läs sammanfattningen på sidorna 192-193 och arbeta med blandade övningar på sidorna 196-198.
Lärobok: Sammanfattning
Lärobok: Blandade uppgifter

Vecka 5


Torsdagen den 28 januari 2021

Vi repeterar derivator.

Grund
Läs sammanfattningen på sidorna 118-119 och arbeta med blandade övningar på sidorna 122-124.
Lärobok: Sammanfattning
Lärobok: Blandade uppgifter

Onsdagen den 27 januari 2021

Vi repeterar algebra och funktioner.

Grund
Läs sammanfattningen på sidorna 56-57 och arbeta med blandade övningar på sidorna 60-63.
Lärobok: Sammanfattning
Lärobok: Blandade uppgifter

Måndagen den 25 januari 2021

Vi arbetar vidare med tillämpningar på de trigonometriska sambanden.

Idag blir det poängjakt. Ni hittar Sant eller falskt på sidan 236 i läroboken. Denna gång vill jag att ni diskuterar era resultat med en annan grupp innan ni lämnar in svaren. Lämna in gruppens svar här.
Lärobok: Sant eller falskt

Grund
Läs sidorna 231-232 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar och problemlösning

Vecka 4


Torsdagen den 21 januari 2021

Det sista sambandet vi kommer att gå igenom i denna kurs är cosinussatsen, vilken anger sambandet mellan triangelns tre sidor och en av vinklarna.

Grund
Läs sidorna 226–228 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Cosinussatsen
Vid behov kan du titta på följande film
Cosinussatsen (Barker film 10 min)

Onsdagen den 20 januari 2021

Vi arbetar vidare med sinussatsen.

Grund
Läs sidorna 221–225 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: När ger sinussatsen två fall?

Måndagen den 18 januari 2021

Idag arbetar vi med sinussatsen, som innebär att förhållandet mellan sinusvärdet för en vinkel och dess motstående sida är samma för alla vinkel-sida-paren i triangeln.

Grund
Läs sidorna 219–220 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Sinussatsen
Vid behov kan du titta på följande film
Sinussatsen (Barker film 10 min)

Vecka 3


Torsdagen den 14 januari 2021

Med hjälp av trigonometri kan vi beräkna en triangels area. Idag handlar det om areasatsen.

Grund
Läs sidorna 216–217 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Areasatsen
Vid behov kan du titta på följande film
Areasatsen (Barker film 10 min)

Onsdagen den 13 januari 2021

Vi lämnar de rätvinkliga trianglarna och definierar trigonometriska värden för vinklar större än nittio grader.

Grund
Läs sidorna 210–215 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Cirkelns ekvation
Lärobok: Godtyckliga trianglar
Vid behov kan du titta på följande filmer
Enhetscirkeln (Barker film 10 min)
Trigonometriska samband (Barker film 10 min)

Måndagen den 11 januari 2021

Idag repeterar vi de trigonometriska formlerna.

Grund
Läs sidorna 206–209 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Trigonometri i rätvinkliga trianglar
Lärobok: Två speciella trianglar
Vid behov kan du titta på följande film
Trigonometriska grundbegrepp (Barker film 10 min)

Vecka 2


Torsdagen den 17 december 2020

Vi arbetar vidare med veckans uppgifter.

Onsdagen den 16 december 2020

Vi värmer upp med uppgift 1 och uppgift 2 om integraler. Arbeta två och två och ta fram tydliga och väl motiverade lösningar.

Vår lärobok saknar ett avsnitt om areor mellan kurvor. Länken innehåller också övningsuppgifter. Gör uppgifterna 5304, 5309, 5310, 5312, 5316*, 5317*.

Måndagen den 14 december 2020

Tillämpningar på integraler.

Grund
Läs sidorna 186–190 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar och problemlösning


Vecka 51


Torsdagen den 10 december 2020

Integraler är dagens tema.

Grund
Läs sidorna 178–184 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Integraler
Lärobok: Integraler med primitiv funktion
Vid behov kan du titta på följande film
Integraler (Barker film 6 min)

Onsdagen den 9 december 2020

Förra lektionen såg vi att det finns ett oändligt antal primitiva funktioner till en funktion. Om vi vet den primitiva funktionens värde i en punkt så kan vi bestämma vilken av alla dessa funktioner som är den intressanta.

Grund
Läs sidorna 176 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Primitiva funktioner med villkor

Måndagen den 7 december 2020

Idag ska vi antiderivera...

Grund
Läs sidorna 170–175 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Primitiva funktioner
Vid behov kan du titta på följande film
Primitiva funktioner (Barker film 8 min)

Vecka 50


Torsdagen den 3 december 2020

Vilka villkor måste vi ställa på en funktion för att den ska vara deriverbar? Vi tränar också på att para ihop funktioner och derivator.

Grund
Läs sidorna 164–165 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Kan alla derivator deriveras?
Vid behov kan du titta på följande film
Kan alla funktioner deriveras? (Barker film 10 min)


Onsdagen den 2 december 2020

Tillämpningar på derivata.

Grund
Läs sidorna 164–165 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar

Måndagen den 30 november 2030

Ibland går det inte att analysera en funktion algebraiskt utan vi får ta till numeriska metoder på räknaren.

Grund
Läs sidorna 162–163 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Grafritande räknare
Vid behov kan du titta på följande film
Grafritande räknare (Barker film 8 min)

Vecka 49


Torsdagen den 26 november 2020

Dagens lektion ägnar vi åt fysik.

Onsdagen den 25 november 2020

Om vi deriverar derivatan så får vi andraderivatan. Vi tittar på beteckningar och konstaterar att andraderivatan kan användas för att bestämma om en extrempunkt är en max- eller minpunkt.

Grund
Läs sidorna 157–160 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Andraderivatan
Lärobok: Andraderivatan och grafen
Vid behov kan du titta på följande film
Andraderivatan och grafen (Barker film 8 min)

Måndagen den 23 november 2020

Hittills har vi undersökt polynomfunktioner men även potensfunktioner kan analyseras med hjälp av derivata. Här får man dock se upp så att inte funktionen är odefinierad i någon punkt.

Grund
Läs sidorna 154–155 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Potensfunktioner

Vecka 48


Torsdagen den 19 november 2020

Nu blir det tillämpningar med derivata. Detta kan användas för att maximera vinster, hitta största eller minsta volym utifrån givna förutsättningar och mycket annat.

Grund
Läs sidorna 147–149 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Polynomfunktioner

Onsdagen den 18 november 2020

Funktionens derivata ger oss information om funktionens extremvärden, men funktionens största och minsta värde kan också finnas i intervallgränserna.

Grund
Läs sidorna 144–145 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Största och minsta värde
Vid behov kan du titta på följande film
Största och minsta värde (Barker film 8 min)

Måndagen den 16 november 2020

Genom att studera funktionen för små respektive stora x-värden så kan vi göra en enkel skiss av funktionen.

Idag analyserar också torsdagens prov.

Grund
Läs sidorna 140–141 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Skissa grafer


Vecka 47


Torsdagen den 12 november 2020

Prov 8.30–10.45 i aulan (förlängd skrivtid 8.00-10.45 i C22). Provet omfattar så långt vi har gått igenom. Ta med penna och sudd. Denna gång testar vi dina kunskaper utan digitalt hjälpmedel. Provpapper och formelsamling får du på plats i provsalen. 

Onsdagen den 11 november 2020

KU-dag. Ingen lektion.

Måndagen den 9 november 2020

Repetition inför torsdagens prov. Är du klar med förra veckans repetitionsmaterial så arbeta gärna med uppgifter från gamla nationella prov.


Vecka 46


Torsdagen den 5 november 2020

Vi går igenom gårdagens gamla provuppgifter och repeterar sedan enligt lektionsplaneringen. Idag får ni också ett övningsblad med funktioner att derivera. Nea, Alva och Rakel hittade felaktigheter för 6 poäng (felen är nu är korrigerade).


Onsdagen den 4 november 2020

Idag arbetar vi med dessa uppgifter från ett gammalt prov i Matematik 3c. Arbeta i par där ni först löser en uppgift var för sig och sedan redovisar ni hur ni tänkt för varandra.


Måndagen den 2 november 2020

Repetition inför nästa veckas prov.
Lärobok: Fokus på förmågorna kap 1-2


Vecka 45


Onsdagen den 21 oktober 2020

Med hjälp av en teckentabell kan man få en god bild av egenskaperna hos en funktion.

Idag är det också dags för Sant eller falskt på sidan 117. Lämna in gruppens svar här.
Det blev 80,2 % korrekta svar och 5 poäng!

Grund
Läs sidorna 136–138 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Förstaderivatan och grafen
Vid behov kan du titta på följande film
Förstaderivatan och grafen (Barker film 9:43)


Tisdagen den 20 oktober 2020

Nu ska vi börja analysera funktioner. Med hjälp av derivatan kan vi bestämma kurvans minimi- och maximipunkter och om kurvan är växande eller avtagande i en viss punkt.

Grund
Läs sidorna 130–131 och 133–134 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Vad säger förstaverivatan om grafen
Lärobok: Extrempunkter och extremvärden
Lärobok: Växande eller avtagande
Vid behov kan du titta på följande filmer
Vad säger förstaderivatan om grafen? (Barker film 10.00)
Extrempunkter och Extremvärden (Barker film 10:32)
Växande eller avtagande (Barker film 7:46)


Måndagen den 19 oktober 2020

Ibland är det inte möjligt att derivera en funktion algebraiskt utan du behöver göra det numeriskt exempelvis med din räknare eller i Geogebra.

Grund
Läs sidorna 111–112 och 114–115 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Grafisk och numerisk derivering del 1
Lärobok: Grafisk och numerisk derivering del 2


Vecka 43


Onsdagen den 14 oktober 2020

Tillämpningar på derivata.

Grund
Läs sidorna 107–108 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Tillämpningar och problemlösning

Tisdagen den 13 oktober 2020

Derivatan av en godtycklig exponentialfunktion är dagens tema.

Grund
Läs sidorna 105-106 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av exponentialfunktionen y = a^x

Måndagen den 12 oktober 2020

Naturliga logaritmer är baserade på basen e istället för basen tio. Detta ska vi titta på idag.

Grund
Läs sidorna 102-103 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Naturliga logaritmer
Vid behov kan du titta på följande film
Naturliga logaritmer (Barker film 11:14)

Vecka 42


Onsdagen den 7 oktober 2020

Inställd lektion pga fadderträff med Na20d.

Tisdagen den 6 oktober 2020

Derivering av exponentialfunktioner.

Grund
Läs sidorna 98-100 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av exponentialfunktionen
Vid behov kan du titta på följande filmer
Talet e (Barker film 12:19)
Derivatan av exponentialfunktionen (Barker film 9:57)

Måndagen den 5 oktober 2020

Deriveringsregler för potensfunktioner är dagens ämne.

Grund
Läs sidorna 93-95 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av potensfunktioner
Vid behov kan du titta på följande film
Tangentens ekvation (Barker film 5:29)

Vecka 41


Onsdagen den 30 september 2020

Idag ittar vi regler för hur vi deriverar ett polynom.

Grund
Läs sidorna 83-89 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av polynom
Vid behov kan du titta på följande filmer
Derivatan av polynom (Barker film 11:36)
Derivatan av polynom Exempel (Barker film 8:19)

Tisdagen den 29 september 2020

Idag är vi i Bolmen.

Måndagen den 28 september 2020

Idag är vi i Bolmen.

Vecka 40


Onsdagen den 23 september 2020

Idag undersöker vi derivatans definition och begreppet gränsvärde.

Grund
Läs sidorna 77–81 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Gränsvärde
Lärobok: Derivatans definition
Vid behov kan du titta på följande film:
Gränsvärde (Barker film 13:31)
Derivatans definition (Barker film 14:29)

Tisdagen den 22 september 2020

Vi börjar att titta på ändringskvot, vilket kan tolkas som riktningskoefficienten hos sekanten som skär en graf i två punkter. Medelhastighet är ett exempel på detta. Flytta på punkt A och B nedan och undersök sekantens lutning.Därefter tittar vi på begreppet derivata, dvs lutningen i en viss punkt på en kurva. Detta motsvarar den momentana hastigheten i en sträcka-tid-diagram.

Grund
Läs sidorna 66–76 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ändringskvoter
Lärobok: Begreppet derivata
Vid behov kan du titta på följande filmer:
Ändringskvot (Barker film 9:55)
Ändringskvot - 2 exempel (Barker film 9:35) Begreppet derivata (Barker film 8:57)

Måndagen den 21 september 2020

Repetition av funktioner. Detta har du just repeterat i Matematik 2c.

Grund
Läs sidorna 40–53 i läroboken. Kontrollera att du är klar med uppgifterna i följande avsnitt.
Lärobok: Funktioner - Inledning
Lärobok: Räta linjens ekvation
Lärobok: Andragradsfunktioner
Lärobok: Exponentialfunktioner och potensfunktioner

Vecka 39


Onsdagen den 16 september 2020

Vi arbetar vidare med rationella uttryck.

Grund
Läs sidorna 26–39 i läroboken. Kontrollera att du är klar med uppgifterna i följande avsnitt.
Lärobok: Rationella uttryck - Addition och subtraktion
Lärobok: Rationella uttryck - Multiplikation och division

Tisdagen den 15 september 2020

Repetition av rationella uttryck. Detta arbetade vi inte med i Matematik 2c.

Grund
Läs sidorna 26–39 i läroboken. Kontrollera att du är klar med uppgifterna i följande avsnitt.
Lärobok: Vad menas med ett rationellt uttryck?
Lärobok: Förlängning och förkortning av rationella uttryck

Måndagen den 14 september 2020

Idag återgår vi till Matematik 3c igen. Jag kommer att börja från början men de delar som vi redan gått igenom eller som vi just repeterat i Matematik 2c kommer vi inte att lägga så mycket tid på.

Det första avsnittet handlar om algebra och polynom. Det som har tillkommit i Matematik 3c är absolutbeloppet.

Grund Läs sidan 8–23 i läroboken. Kontrollera att du är klar med uppgifterna i följande avsnitt.
Lärobok: Polynom och räkneregler
Lärobok:Potenser
Lärobok:Kvadratrötter och absolutbelopp
Lärobok: Ekvationer
Lärobok: Polynom i faktorform

Utmaning
Nedanstående ekvation inringar ett område i koordinatsystemet. Bestäm dess area.
1 p till Albin

Utmaning Nedanstående ekvation beskriver linjer i ett koordinatsystem. Beräkna längden av alla linjer.

Vecka 38


Onsdagen den 10 juni 2020

Derivatan av en godtycklig exponentialfunktion är dagens tema.

Grund
Läs sidorna 105-106 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av en godtycklig exponentialfunktion

Tisdagen den 9 juni 2020

Naturliga logaritmer är baserade på basen e istället för basen tio. Detta ska vi titta på idag.

Grund
Läs sidorna 102-103 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Naturliga logaritmer
Vid behov kan du titta på följande film
Naturliga logaritmer (Barker film 11:14)

Måndagen den 8 juni 2020

Vi börjar med att studera några funktioner och dess derivator i smågrupper. Därefter går vi vidare med derivatan av exponentialfunktioner.

Idag blir det poängfika i Botan 14.00. Detta går ihop sig om vi använder 80 poäng från mattekursen och 10 poäng vardera från de två fysikgrupperna.

Grund
Läs sidorna 99-100 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av exponentialfunktionen
Vid behov kan du titta på följande filmer
Talet e (Barker film 12:19)
Derivatan av exponentialfunktionen (Barker film 9:57)

Vecka 24


Fredagen den 5 juni 2020

Fysik istället för matematik.

Torsdagen den 4 juni 2020

Idag kommer jag att repetera derivatans funktion med de som behöver detta. Ni andra kommer att få arbeta vidare med veckans uppgifter.

Onsdagen den 3 juni 2020

Deriveringsregler för potensfunktioner är dagens ämne.

Grund
Läs sidorna 93-95 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av potensfunktioner
Vid behov kan du titta på följande film
Tangentens ekvation (Barker film 5:29)

Tisdagen den 2 juni 2020

Idag försöker vi att hitta ett system för hur man deriverar polynom och potenser med exponenter som är positiva heltal med hjälp av vad vi kom fram till igår.

Grund
Läs sidorna 83-89 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatan av polynom
Vid behov kan du titta på följande filmer
Derivatan av polynom (Barker film 11:36)
Derivatan av polynom Exempel (Barker film 8:19)

Måndagen den 1 juni 2020

Idag undersöker vi derivatans definition. Med hjälp av derivatans definition härleder vi ett antal potensers derivator.

Grund
Läs sidorna 80-81 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Derivatans definition
Vid behov kan du titta på följande film:
Derivatans definition (Barker film 14:29)

Utmaning
Generell härledning av derivatan för funktionen f(x) = xn
1 p till Albin

Vecka 23


Fredagen den 29 maj 2020

Innan vi hanterar derivatan algebraiskt behöver vi veta mer om begreppet gränsvärde.

Grund
Läs sidorna 77–78 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Gränsvärde
Vid behov kan du titta på följande film:
Gränsvärde (Barker film 13:31)

Torsdagen den 28 maj 2020

Förra lektionen undersökte vi hur en kurvas lutning, vilket vi benämnde derivatan, kunde bestämmas grafiskt i en punkt. Idag försöker vi bestämma derivatan algebraiskt.

Grund
Läs sidorna 71–74 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Begreppet derivata
Vid behov kan du titta på följande film:
Begreppet derivata (Barker film 8:57)

Onsdagen den 27 maj 2020

Ingen lektion pga exkursion i biologi.

Tisdagen den 26 maj 2020

Vi börjar att titta på ändringskvot, vilket kan tolkas som riktningskoefficienten hos sekanten som skär en graf i två punkter. Medelhastighet är ett exempel på detta. Flytta på punkt A och B nedan och undersök sekantens lutning.Idag blir det också poängjakt. Ni hittar Sant eller falskt på sidan 55. Lämna in gruppens svar här.

Minst...
80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Resultatet blev 89,4%. Grattis till 10 poäng och ni är nu uppe i 86 poäng! Det närmar sig fika!

Grund
Läs sidorna 66–68 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ändringskvoter
Vid behov kan du titta på följande filmer:
Ändringskvot (Barker film 9:55)
Ändringskvot - 2 exempel (Barker film 9:35)

Vecka 22


Onsdagen den 20 maj 2020

Exponential- och potensfunktioner är det sista vi går igenom under denna repetitionsfas. Nu ska grunderna finnas där så att vi kan djupdyka i derivatans förlovade land.

Grund
Läs sidorna 50–53 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Exponentialfunktioner och potensfunktioner

Måndagen den 18 maj 2020

Vi fortsätter med funktioner och nu med olinjära sådana och närmare bestämt andragradsfunktioner. Detta var det inte så länge sedan vi gjorde i Matematik 2c. Arbeta i par med dessa uppgifter.

Grund
Läs sidorna 46–49 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Andragradsfunktioner


Vecka 21


Fredagen den 15 maj 2020

Funktioner beskriver samband mellan variabler, exempelvis x och y. Idag repeterar vi begreppen definitionsmängd, värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion samt egenskaper hos räta linjen.

Grund
Läs sidorna 40–44 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Funktioner - Inledning
Lärobok: Räta linjens ekvation

Torsdagen den 14 maj 2020

Vi arbetar idag vidare med de rationella uttrycken. För att se att alla har koll på vad vi gått igenom hittills så skulle jag vilja ha in era lösningar på följande två diagnoser
Diagnos om ekvationer.
Diagnos om rationella uttryck.
Ta ett foto och lägg in i dokumentet Inlämningar i mappen Matematik 3c på Google Drive.

Utmaning
Förenkla det rationella uttrycket
1 p vardera till Albin och Maja

Onsdagen den 13 maj 2020

D-dag.

Tisdagen den 12 maj 2020

Vi fortsätter att förenkla och lösa ekvationer med rationella uttryck. Idag blir det multiplikation och division av rationella uttryck.

Grund
Läs sidan 38 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Rationella uttryck - Multiplikation och division

Måndagen den 11 maj 2020

Mattelektionen inställd på grund av prov i moderna språk.

Vecka 20


Fredagen den 8 maj 2020

Fysik istället för matte 11.00-12.00.

Torsdagen den 7 maj 2020

Vi fortsätter att förenkla och lösa ekvationer med rationella uttryck. Idag är det fokus på addition och subtraktion av rationella uttryck.

Grund
Läs sidorna 33–36 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Rationella uttryck - Addition och subtraktion

Onsdagen den 6 maj 2020

Vi fortsätter med gårdagens uppgifter.

Tisdagen den 5 maj 2020

Idag handlar det om rationella uttryck. Detta betyder bråk med täljare och nämnare i form av polynom. Genom att förlänga eller förkorta de rationella uttrycken så kan de få en enklare form.

Grund
Läs sidorna 26–32 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Vad menas med ett rationellt uttryck?
Lärobok: Förlängning och förkortning av rationella uttryck

Måndagen den 4 maj 2020

Ett polynom kan skrivas både som en summa av termer och som en produkt av faktorer. Idag lär vi oss hur vi går från den ena formen till den andra.

Grund
Läs sidorna 22-23 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Polynom i faktorform

Vecka 19


Torsdagen den 30 april 2020

Kommer ni ihåg några metoder för ekvationslösning? Kvadratrotsmetoden, pq-formeln, nollproduktmetoden, substitution... Ni glömmer väl inte att kontrollräkna era lösningar. Har ni att göra med en rotekvation är detta nödvändigt men även annars är det en god vana.

Under dagens andra lektion fortsätter vi med arbetet. Säg till Susanne om du är klar.

Grund
Läs sidorna 17–21 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Ekvationer

Onsdagen den 29 april 2020

Dagens avsnitt om potenser och kvadratrötter innebär inga nyheter för er. Absolutbelopp har ni däremot bara träffat på när vi arbetade med vektorer och då gav det oss längden på vektorn. Absolutbeloppet av ett tal kan på motsvarande sätt ses som avståndet mellan origo och talet.

Grund
Läs sidorna 14–16 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok:Kvadratrötter och absolutbelopp

Tisdagen den 28 april 2020

Även dagens avsnitt är bekant. Det handlar om potenser.

Grund
Läs sidan 12–13 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok:Potenser

Utmaning
Dagens utmaning är en favorit i repris. Bestäm x
1 poäng till Rakel och Albin

Måndagen den 27 april 2020

Vi börjar med att repetera polynom och räkneregler.

Grund
Läs sidorna 8-11 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Lärobok: Polynom och räkneregler

Vecka 18


Inledning

Välkommen till kursen Matematik 3c. Kursen innehåller bland annat derivator, integraler och trigonometri och kommer att avslutas med ett nationellt prov i våren 2021. Vi kommer att använda Matematik 5000 3c på nätet. Appen heter NOKflex.


Dokumentet Kursinformation Matematik 3c innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling. Du når detta via länken Kursinformation ovan.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut i detalj. De arbetsuppgifter som finns i lektionsplaneringen är en rekommendation. Arbeta inte med uppgifter som du löser med säkerhet utan gå då vidare till nästa uppgift eller be Susanne om mer utmanande problem.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Utmaningar finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer.