Na17dd Fysik 1

Kursinformation
Lektionsplanering

Onsdagen den 18 december 2018

Visning av fysikprov. Efter vinterlovet börjar sedan Fysik 2. Jag kommer att kalla er till betygssamtal i Fysik 1 under vecka 3. De 4 poäng ni samlat ihop i poängjakten för jag över till kursen Fysik 2.

Måndagen den 17 december 2018

Arbete med kvarvarande laborationer. Efter jul börjar vi med kursen Fysik 2.

Onsdagen den 12 december 2018

Arbete med kvarvarande laborationer.

Måndagen den 10 december 2018

Arbete med kvarvarande laborationer.

Onsdagen den 5 december 2018

Arbete med kvarvarande laborationer.

Tisdagen den 4 december 2018

Slutprov i fysik. Vi skriver 8.30-12.30 i aulan. Ta med penna, sudd, räknare och linjal. Prov, inskrivningspapper och formelsamling får du på plats i aulan. För er som har förlängd skrivtid är det D01 8.00-13.00 som gäller.

Måndagen den 3 december 2018

Frågestund inför morgondagens fysikprov.

Jag rekommenderar att du arbetar med repetition av kärnfysik eller med provexempeluppgifter från dokumentet Bedömningsstöd_Fysik_1 som finns i repetitionsmappen.

Repetition

Repetitionsinstruktioner
Repetition av fysikens grunder
Repetition av rörelse och kraft
Repetition av energi och rörelsemängd
Repetition av tryck och värme
Repetition av elektricitet
Repetition av kärnfysik

Teorigenomgångar
Fysikens grunder
Storhet och enhet (Barker film 8:43 min)
Värdesiffror (Barker film 7:36)

Rörelse och kraft
Fart och hastighet (Barker film 9:29)
Läge-tid-diagram (Barker film 13:34)
Acceleration (Barker film 9:42)
Hastighet-tid-diagram (Barker film 6:17)
Arean under v-t-grafen (Barker film 8:06)
Formler vid likformigt accelererad rörelse (Barker film 10:37)
Problemlösning del 1 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 12:02)
Problemlösning del 2 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 7:49)
Resultant och komposanter (Barker film 12:36)
Kraftlagen då flera krafter verkar (Barker film 14:01)
Newtons första lag - Tröghetslagen (Barker film 6:35)
Newtons andra lag - Kraftlagen (Barker film 10:51)
Newtons tredje lag (Veritasium film 4:37)
Att beskriva och rita ut krafter (Barker film 10:38)
Resultant och jämvikt (Barker film 13:43)
Gravitationskraft och Tyngd (Barker film 7:28)
Friktion, kraft och reaktionskraft (Barker film 6:50)
Resultant och komposant (Barker film 12:36)

Energi och rörelsemängd
Arbete och energi (Barker film 9:04)
Lägesenergi (Barker film 10:17)
Kaströrelse och energiprincipen (Barker film 5:22)
Backhoppare, pendel och energiprincipen (Barker film 8:04)
Fritt fall och energiprincipen (Barker film 7:19)
Rörelseenergi och energiprincipen (Barker film 9:45)
Effekt (Barker film 10:13)
Rörelsemängd och impuls (Barker film 4:54)
Lagen om rörelsemängdens bevarande (Barker film 9:59)

Tryck och värme
Arkimedes princip (Barker film 12:13)
Värme, temperatur, specifik värmekapacitet (Marcus film 22:04)
Blandningens temperatur (Barker film 10:16)

Elektricitet
Laddningar och elektriska krafter (Barker film 9:00)
Elektrisk ström (Barker film 9:53)
Elektrisk spänning (Barker film 10:25)
Resistans (Barker film 9:27)
Serie- och parallellkoppling (Barker film 11:50)
Elektromotorisk spänning och inre resistans (Barker film 13:33)
Elektrisk energi och effekt (Barker film 12:01)
Elektrisk energi (Barker film 6:29)
Elektriska fält (Barker film 12:31)
Potential (Annika film 11:21)

Kärnfysik
Atomkärnans beteckningar (7:22)
Massan per nukleon (8:53)
Frigjord energi (5:22)
Kärnreaktioner och massenergi (8:13)
Alfasönderfall (10:27)
Betaminussönderfall (8:14)
Halveringstid och sönderfallslagen (9:36)
Aktivitetslagen (10:03)

Onsdagen den 28 november 2018

Idag ska vi titta på nedanstående planeringslaboration.

Måndagen den 26 november 2018

Dags för repetition av elektricitet.

Måndagen den 19 november 2018

Vi fortsätter med repetition av tryck och värme. Klimat och väder handlar om just tryck och värme.

Grund

Läs sidorna s 223-239 i läroboken.

Onsdagen den 14 november 2018

Vi har nu kommit till repetition av tryck och värme och detta fortsätter vi med nästa lektion.

Måndagen den 12 november 2018

Vi fortsätter med repetition av energi och rörelsemängd.

Onsdagen den 7 november 2018

Vi arbetar med repetition av energi och rörelsemängd.

Måndagen den 5 november 2018

Vi arbetar med repetition av kraft och rörelse.

Onsdagen den 24 oktober 2018

Idag är det dags för repetition av kraft och rörelse. Denna lektion kommer jag att prata individuellt med alla om läget inför slutrepetitionen.

Måndagen den 22 oktober 2018

Analys av förra veckans fysikprov och sedan börjar vi repetera hela fysikkursen. Vi börjar med repetition av fysikens grunder.

Torsdagen den 18 oktober 2018

Kärnfysikprov 8.00–9.40 i aulan. Ta med penna, sudd och räknare. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats. Förlängd skrivtid till 10.10.

Måndagen den 15 oktober 2018

Repetition av kärnfysiken. Härmed är vi inne i repetitionsfasen för Fysik 1. Jag kommer att lägga ut repetitionsmaterial för varje område och här kommer repetition av kärnfysiken.

Onsdagen den 10 oktober 2018

Idag studerar vi relativitetsteori och partikelfysik. Arbeta med uppgifterna i relativitetsteori samt i partikelfysik.

Grund
Läs sidorna s 350-365, 370-379 i läroboken.

Extra
I fysikens värld - Relativitetsteori (Film SVT 20 min)

Onsdagen den 3 oktober 2018

Biologiprov

Måndagen den 1 oktober 2018

De medicinska tillämpningarna är många vad det gäller kärnfysik. Vi tar upp datortomografi, gammakameror, PET och magnetkameror.

Grund
Läs sidorna 438-444 i läroboken.

Onsdagen den 26 september 2018

Fission och fusion

Grund
Läs sidorna 427-436 och arbeta därefter med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 24 september 2018

Människan har alltid utsatts för en viss mängd strålning från marken och rymden. Hur påverkar strålningen vår kropp? Vi beräknar stråldosen som den ryske KGB-agenten Litvinenko utsattes för i London 2006. Här hittar du ett lösningsförslag till uppgiften.

Grund
Läs sidorna 412-424 i läroboken.

Onsdagen den 19 september 2018

Vi fortsätter med måndagens laboration.

Måndagen den 17 september 2018

L12 Halveringstid
Hur kan du bestämma halveringstiden för ett radioaktivt preparat? Till ditt förfogande har du metastabilt barium-137 och ett GM-rör med tillhörande pulsräknare, som räknar antalet sönderfall i tiosekundersintervall. Det visar sig att även utan att ha preparatet i närheten så kommer GM-röret att registrera sönderfall. Hur tar du hänsyn till detta i ditt experiment?

Denna laboration kommer du att få redovisa i form av en vetenskaplig rapport, som innan den lämnas in till mig ska granskas av en klasskompis. Läs igenom instruktionerna om hur man skriver en vetenskaplig rapport och checklistan för granskning.

Måndagen den 10 september 2018

Vi sammanfattar resultaten från Apollo- och Lunochod-projektet förra gången och går sedan vidare och pratar om strålning och materia.

Grund
Läs sidorna 412-417 och arbeta därefter med uppgifter enligt planeringen.

Avancerad

Utmaning Skolornas fysiktävling 2007 Kval Uppgift 2 Protaktiniumgenerator

Utmaning Skolornas fysiktävling 2005 Kval Uppgift 3 Solens helium

Onsdagen den 5 september 2018

Idag åker vi tillbaka till 60-talet och blandar oss i stormakternas kamp om herraväldet i rymden. Vi bidrar till projekten Apollo 11 och Lunochod 1.Måndagen den 3 september 2018

Idag behandlar vi begreppen aktivitet och halveringstid.

Grund
Läs sidorna 405-410 och arbeta därefter med uppgifter enligt planeringen.
Halveringstid och sönderfallslagen (9:36)
Aktivitetslagen (10:03)

Onsdagen den 29 augusti 2018

Vi studerar olika typer av kärnreaktioner bland annat alfa-, betaminus- och betaplus-sönderfall.

Grund
Läs sidorna 397-403 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kärnreaktioner och massenergi (8:13)
Alfasönderfall (10:27)
Betaminussönderfall (8:14)

Måndagen den 27 augusti 2018

Förra lektionen konstaterade vi att det ofta finns flera olika isotoper av ett grundämne (IAEAs version av nuklidkarta). En del av dessa är stabila men många är instabila och sönderfaller.

Mysteriet med massan som försvann. Tillsammans undersöker vi genomsnittsmassan hos grundämnenas nukleoner.

Grund
Läs sidorna 393-397 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Atomkärnans beteckningar (7:22)
Massan per nukleon (8:53)
Frigjord energi (5:22)

Onsdagen den 22 augusti 2018

Vi tittar på energinivådiagrammet för väte och listar ut vilken energiövergång den röda linjen representerar och vilken våglängd den har.

...och vi tittar i periodiska systemet. Vad är isotop, nukleon, nuklid och masstal?

Grund
Läs sidorna 388-390 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Extra
På lektionen visade jag en liten del av serien Atom. Du hittar de tre avsnitten om atomens historia här. Titta gärna på dem så får du en bra bild av atom- och kärnfysikens historia.

Måndagen den 20 augusti 2018

Välkomna tillbaka efter sommarlovet. Höstens stora ämnesområde är kärnfysik och idag kommer vi att påbörja färden in mot atomens kärna och först tittar vi lite närmare på vad som händer i elektronskalen. Dagens fråga är hur många fotoner som väller ut ur skolans små röda laserpennor varje sekund.

Grund
Läs sidorna 367-369 och 385-387 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 5 juni 2018

Analys av provet.

Torsdagen den 31 maj 2018

Fysikprov 13.10–16.10 i D01. Ta med penna, sudd, räknare och linjal. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats.

Onsdagen den 30 maj 2018

Idag blir det poängjakt. Här finns frågor och här lämnar ni in svaren. Ni arbetar i par och ni får jämföra era svar med en annan grupp innan ni lämnar in.

75% korrekta svar ger 5 poäng
80% korrekta svar ger 10 poäng
85% korrekta svar ger 15 poäng
90% korrekta svar ger 20 poäng
95% korrekta svar ger 25 poäng

69% blev rätt denna gång!

Torsdagen den 24 maj 2018

Repetition av elektricitet.

Onsdagen den 23 maj 2018

Idag handlar det om potential.

Grund
Läs sidorna 333–336 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Potential (Annika film 11:21)

Tisdagen den 22 maj 2018

Ingen fysik på grund av utflykt till Lomma.

Onsdagen den 16 maj 2018

Idag handlar det om elektriska fält.

Grund
Läs sidorna 327–332 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Elektriska fält (Barker film 12:31)


Här kan du studera det elektriska fältet som finns runt en eller flera laddningar. Ta en laddning och lägg den på den gula ytan. Klicka i att det elektriska fältet ska visas.Här kan du hämta spelet Electric field hockey och få pucken i mål med hjälp av elektriska fält.

Electric field hockey

Tisdagen den 8 maj 2018

Varför sjunker spänningen över batteriet när du tar ut mer ström från det? Vi pratar idag om elektromotorisk spänning, polspänning och inre resistans. Elektrisk effekt står också på dagens agenda.

Grund
Läs sidorna 318–324 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Elektromotorisk spänning och inre resistans (Barker film 13:33)
Elektrisk energi och effekt (Barker film 12:01)
Elektrisk energi (Barker film 6:29)

Torsdagen den 3 maj 2018

Vi fortsätter med L11 Ohms lag.

Extra
Utmaning Skolornas fysiktävling 2006 Kval Uppgift 2 Motstånd i kubik


Onsdagen den 2 april 2018

L11 Ohms lag
Samarbeta när ni gör mätningarna men alla ska göra sina egna diagram och sin egen rapport.

Förberedelse
Gör förberedelseuppgifterna i dokumentet L11 Ohms lag.

Torsdagen den 26 april 2018

Vi fortsätter med elektriska kretsar.

Tisdagen den 24 april 2018

Svarta lådorna.

Onsdagen den 18 april 2018

Hur kopplar man ihop en elektrisk krets?

Grund
Läs sidan 307-315 i läroboken. Arbeta med uppgifterna enligt lektionsplaneringen och titta på filmen vid behov.
Serie- och parallellkoppling (Barker film 11:50)

Måndagen den 16 april 2018

Vi går igenom begreppen spänning, ström och resistans.

Grund
Läs sidorna 299–305 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt lektionsplaneringen samt titta på filmerna vid behov.
Elektrisk ström (Barker film 9:53)
Elektrisk spänning (Barker film 10:25)
Resistans (Barker film 9:27)

Torsdagen den 12 april 2018

Idag börjar vi på ett nytt område Elektricitet. Vi börjar med att undersöka begreppet laddningar.

Grund
Läs sidorna 286–298 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt lektionsplaneringen samt titta på filmen vid behov.
Laddningar och elektriska krafter (Barker film 9:00)

Extra
BBC har gjort en film i tre delar om elektricitetens historia.
Shock an Awe – The Story of Electricity (3 x 60 min)

Tisdagen den 10 april 2018

Analys av provet.

Fredagen den 6 april 2018

Tredje provet i fysik och det handlar om energi, rörelsemängd, tryck och värme.  Ni skriver 8.30–10.40 i aulan. Ta med penna, sudd, räknare och linjal. Prov, kladdpapper och formelsamling får ni på plats i aulan.

Onsdagen den 4 april 2018

Vi repeterar energi, rörelsemängd, tryck och värme.

Onsdagen den 21 mars 2018

Vi repeterar energi, rörelsemängd, tryck och värme. Jag kommer också att prata individuellt med er inför kommande veckors utvecklingssamtal.

Torsdagen den 15 mars 2018

L10 Värme
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive. Eftersom vi har begränsat med utrustning och tid så har jag gjort några mätningar.

Onsdagen den 14 mars 2018

Lektion enligt schema och sedan naturvetenskaplig förmiddag på Lunds universitet. Mer information.

Tisdagen den 13 mars 2018

Vi fortsätter med värme och temperatur.

Extra
Kvalificeringstävling 2012 uppgift 1 (Svettning)
Kvalificeringstävling 2007 uppgift 3 (Glaskula i frys)

Torsdagen den 8 mars 2018

Om du sätter på en kastrull med vatten på spisen, och glömmer den, så kommer det efter en stund inte att finns något vatten kvar. Vattnet har övergått till ånga. Det är dags att diskutera faser och fasövergångar.

Grund
Läs sidorna 213-220 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Värme, temperatur, specifik värmekapacitet (Marcus film 22:04)
Blandningens temperatur (Barker film 10:16)

Onsdagen den 7 mars 2018

Dags för värme och temperatur (även om det inte känns så ute).

Grund
Läs sidorna 206–211 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 28 februari 2018

Idag arbetar vi enligt följande:
  • Gör klart laborationer (L09, L08, L07, …)
  • Gör klart arbetsdokument (A07, A06, A05, …)
  • Gör klart uppgifter enligt lektionsplanering.
  • Arbeta med repetitionsuppgifter om tryck (se 2018-03-22)
  • Arbeta med repetitionsuppgifter om energi (se 2018-03-15)
  • Arbeta med utmaningar 

Tisdagen den 27 februari 2018

Vi arbetar vidare med ideala gaslagen. Idag undersöker vi en airbag för cyklister och fortsätter sedan med en diagnos.

Torsdagen den 15 februari 2018

L09 Ideala gaslagen
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Onsdagen den 14 februari 2018

Hur påverkas trycket i en instängd gas om vi ändrar volym, temperatur eller antalet gasmolelyler? Detta sammanfattas i ideala gaslagen.

Grund
Läs sidorna 195–197 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Undersök ideala gaslagen med denna simulering av en gas.

Tisdagen den 13 februari 2018

Idag tittar vi på förra seklets giganter i luften. Hur mycket last kunde en zeppelinare frakta och vad var det som hände med LZ 129 Hindenburg?
LZ 126 anländer till Lakehurst utanför New York.
Vi kommer också att göra en diagnos om tryck och arkimedes princip.

Torsdagen den 8 februari 2018

L08 Arkimedes princip
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Onsdagen den 7 februari 2018

Arkimedes princip säger att lyftkraften på ett föremål är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd. Detta förklarar varför båtar med järnskrov kan flyta.

Grund
Läs sidorna 190–192 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Arkimedes princip (Barker film 12:13)

Torsdagen den 1 februari 2018

Vi arbetar med inlämningarna en kort stund innan det är dags för kursmässan inför valet till årskurs 2.

Tisdagen den 30 januari 2018

Förra gången arbetade vi med tryck från fasta föremål och vätskor. Idag går vi vidare med tryck i gaser och då i synnerhet lufttryck.

Grund
Läs sidorna 184–188 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 24 januari 2018

Det är dags att prata om begreppet tryck som beskriver kraft per area.

Grund
Läs sidorna 178–183 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 23 januari 2018

L07 Impuls och rörelsemängd
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Torsdagen den 18 januari 2018

Susanne sjuk. Lektionen flyttas till tisdag.

Onsdagen den 17 januari 2018

Susanne sjuk. Eget arbete. Gör klart alla uppgifter enligt lektionsplaneringen och gör förberedelseuppgiften till L07 Impuls och rörelsemängd.

Tisdagen den 16 januari 2018

En kollision kan vara elastisk eller oelastisk. Vad detta betyder får du lära dig idag. Är kollisionerna i bilden nedan elastiska eller oelastiska?
Newtons vagga 
Grund
Läs artikeln om elastiska och oelastiska stötar på Wikipedia och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 10 januari 2018

Idag introducerar vi begreppen rörelsemängd och impuls. Detta behöver vi för att kunna studera kollisioner mellan föremål.

Grund
Läs sidorna 160–165 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Rörelsemängd och impuls (Barker film 4:54)
Lagen om rörelsemängdens bevarande (Barker film 9:59)

Måndagen den 18 december 2017

Om du inte är klar med alla dina arbetsdokument och laborationer så vill jag att du kommer och arbetar med dessa på på morgonlektionen annars är du ledig.

På eftermiddagen fortsätter vi med energilaborationen.

Onsdagen den 13 december 2017

Ingen fysiklektion på grund av luciafirande.

Måndagen den 11 december 2017

Idag ska vi se hur lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.

Laboration 6 Energi
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.
Här finns mätdata om du inte hinner göra båda mätningarna.

Onsdagen den 6 december 2017

D-dag

Måndagen den 4 december 2017

Analys av provet på förmiddagslektionen och på eftermiddagslektionen handlar om effekt och verkningsgrad.

Grund
Läs sidorna 156–159 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Effekt (Barker film 10:13)

Extra
Utmaning Kvalificeringstävling 2014 uppgift 1 (Verkningsgrad)

Onsdagen den 29 november 2017

Dags för andra provet i fysik och det handlar om rörelse, kraft och energi. Ni skriver 8.00–9.45 i aulan. Ta med penna, sudd, räknare och linjal. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats i aulan.

Måndagen den 27 november 2017

Ni är lediga eftersom alla era lärare har kompetensutvecklingsdag.

Onsdagen den 22 november 2017

Vi fortsätter att repetera.

Måndagen den 20 november 2017

Första lektionen pratar vi om lägesenergi, rörelseenergi och mekanisk energi.

Grund
Läs sidorna 150–154 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kaströrelse och energiprincipen (Barker film 5:22)
Backhoppare, pendel och energiprincipen (Barker film 8:04)
Fritt fall och energiprincipen (Barker film 7:19)
Rörelseenergi och energiprincipen (Barker film 9:45)

Andra lektionen börjar vi att repetera inför nästa veckas prov.

Onsdagen den 15 november 2017

Energi och arbete är ord som vi kan använda till vardags men vad innebär de för en fysiker?

Grund
Läs sidorna 140–148 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Arbete och energi (Barker film 9:04)
Lägesenergi (Barker film 10:17)

Måndagen den 13 november 2017

Dags för en diagnos om gravitation, fjädrar, friktion och lutande plan. Du hittar den i ditt arbetsdokument i fysikmappen. Sedan behöver du slutföra och lämna in allt som vi arbetat med hittills. På onsdag börjar vi med nästa område som handlar om energi.

Onsdagen den 8 november 2017

Idag laborerar vi och sedan gör vi en diagnos om fjädrar, gravitation, friktion och lutande plan.

Laboration 5 Friktion och lutande plan
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Extra
Utmaning Wallenbergs fysikpris 2013 Kval Uppgift 3 Kälkfärd

Måndagen den 6 november 2017

Vi tittar närmare på hur mycket kraft som behövs för att förlänga en fjäder. Detta studerades av Robert Hooke redan på 1600-talet.

Laboration 4 Hookes lag
Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Grund
Läs sidorna 115–119 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Dagens andra lektion ägnar vi åt friktion och lutande plan. Vi undersöker vilka faktorer påverkar friktionkraftens storlek och vi tittar också på kraftsituationen för föremål som ligger på ett lutande plan.

Grund
Läs sidorna 121–127 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Friktion, kraft och reaktionskraft (Barker film 6:50)
Resultant och komposant (Barker film 12:36)

Onsdagen den 25 oktober 2017

Idag ska vi se vad som händer om vi tar en badrumsvåg med oss in i hissen i Turning Torso. Vi kollar också om vi har koll på krafter och rörelse genom att göra en diagnos om Newtons lagar.

Extra
Utmaning Wallenbergs fysikpris 2017 Kval Uppgift 1 Hissen


Måndagen den 23 oktober 2017

Laboration 3 Kraftlagen
Din uppgift är att verifiera att kraftlagen stämmer. Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive. Om du hade problem med dina mätningar så kan du använda dessa mätfiler.

På eftermiddagslektionen handlar det om tyngdkrafter och normalkrafter. Vi pratar också om gravitation.

Grund
Läs sidorna 103–109 och 112–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Att beskriva och rita ut krafter (Barker film 10:38)
Resultant och jämvikt (Barker film 13:43)
Gravitationskraft och Tyngd (Barker film 7:28)

Extra
Utmaning Wallenbergs fysikpris 2009 Kval Uppgift 2 Kranvatten


Onsdagen den 18 oktober 2017

Ingen lektion på grund av att det var öppet hus igår.

Måndagen den 16 oktober 2017

Newtons tredje lag anger hur föremål påverkar varandra med krafter.

Grund
Läs sidorna 99–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Newtons tredje lag (Veritasium film 4:37)

Onsdagen den 11 oktober 2017

Anledningen till att vi lärde oss hur vi summerar krafter är att kraftresultanten ger oss information om hur ett föremål kommer att röra sig. Newtons första och andra lag anger sambandet mellan den resulterande kraften på ett föremål och dess acceleration.

Grund
Läs sidorna 92–97 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Newtons första lag - Tröghetslagen (Barker film 6:35)
Newtons andra lag - Kraftlagen (Barker film 10:51)
Kraftlagen då flera krafter verkar (Barker film 14:01)

Måndagen den 9 oktober 2017

Analys av fysikprovet under första fysikpasset och därefter börjar vi med nästa område som handlar om krafter. Vi undersöker hur vi summerar krafter och hur vi kan dela upp en kraft i en horisontell del och en vertikal del.

Grund
Läs sidorna 86–91 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Resultant och komposanter (Barker film 12:36)

Extra
Utmaning Wallenbergs fysikpris 2011 Kval Uppgift 1 Simhopp

Onsdagen den 4 oktober 2017

Dags för första provet i fysik. Ni skriver 8.10–9.40 i aulan. Ta med penna, sudd, räknare och linjal. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats i aulan.

Måndagen den 2 oktober 2017

Arbeta två och två med konceptfrågor om rörelse. Lämna in gruppens svar här. Ni fick denna gång ihop 66,7 % korrekta svar och nu har jag korrigerat poängskalan så att den blir rimlig för denna typ av flervalsfrågor.

75% korrekta svar ger 5 poäng
80% korrekta svar ger 10 poäng
85% korrekta svar ger 15 poäng
90% korrekta svar ger 20 poäng
95% korrekta svar ger 25 poäng

Det blev inga poäng denna gång men nu vet ni hur detta fungerar och nästa gång går det säkert ännu bättre! Arbeta gärna med utmaningarna. Ni får en poäng per lösning.

Extra
Utmaning Acceleration vid bilkrock. Finns i dokumentet A03.
3p vardera till Hanna, Linh, Kitty, Beatrice-Hillevi


Måndagen den 25 september 2017

Vi fortsätter att arbeta med de matematiska formlerna som beskriver rörelse. Sedan är det dags för en diagnos om acceleration och att börja repetera densitet och rörelse inför nästa veckas prov. Se information om repetitionsuppgifter i lektionsplaneringen.

Onsdagen den 20 september 2017

Det går att beskriva rörelser med matematiska formler. Vi undersöker de matematiska sambanden för en rörelse med konstant acceleration.

Grund
Läs sidorna 73–76 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Formler vid likformigt accelererad rörelse (Barker film 10:37)
Problemlösning del 1 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 12:02)
Problemlösning del 2 för likformigt accelererad rörelse (Barker film 7:49)

Måndagen den 18 september 2017

Vi har redan pratat om sträcka-tid-diagram och konstaterat att lutningen på linjen säger något om hastigheten. Går det att på motsvarande sätt tolka hastighet-tid-diagram och acceleration-tid-diagram?

Grund
Läs sidorna 61–68 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Hastighet-tid-diagram (Barker film 6:17)
Arean under v-t-grafen (Barker film 8:06)

Fredagen den 15 september 2017

Studiebesök på Ven.

Onsdagen den 13 september 2017

Idag pratar vi acceleration. Varför ligger astronauterna ner vid raketuppskjutningar?

Grund
Läs sidorna 56–58 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Acceleration (Barker film 9:42)

Måndagen den 11 september 2017

Ven är en mycket intressant plats för en fysiker och under nästa veckas studiebesök kommer ni att få bekanta er med Tycho Brahes arbete med att mäta olika himlakroppars position på himlen.
I din fysikmapp på Google Drive hittar du arbetsmaterialet om Tycho Brahe.

Under dagens andra lektion undersöker vi hur ett föremåls rörelse kan beskrivas med ett sträcka-tid-diagram, vilket visar föremålets position vid olika tidpunkter. Med hjälp av dator och avståndsmätare gör vi enkelt denna typ av diagram.

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Läge-tid-diagram (Barker film 13:34)

Onsdagen den 6 september 2017

Rörelse och kraft är nästa område vi ska arbeta med. Vad är det för skillnad på begreppen fart och hastighet för en fysiker? Och hur kan hastigheterna 3 m/s och 4 m/s summeras till 5 m/s? Idag ska vi också installera programmet Logger Pro så att vi kan koppla in olika mätinstrument till datorerna.

Grund
Läs sidorna 46–49 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Fart och hastighet (Barker film 9:29)

Måndagen den 4 september 2017

Vi arbetar med uppgifterna enligt planeringen samt gör färdigt arbetsdokumenten A01 Fysikens grunder och A02 Densitet samt laborationen L02 Densitet. Om du inte hinner detta på dagens lektion så är det din uppgift att göra klart innan vi träffas på onsdag.

Extra
Utmaning Skolornas fysiktävling 1995 Final Uppgift 1 Grafit

Onsdagen den 30 augusti 2017

Laboration 2 Densitet
Din uppgift är att bestämma densiteten för trä genom att mäta på flera träklossar och ta medelvärdet samt att göra en mätvärdesanalys i ett diagram. Instruktionen till laborationen hittar du i din fysikmapp i Google Drive.

Extra
Här finns lite mer information om olika träslag.
Finns det träslag som inte flyter?

Måndagen den 28 augusti 2017

Idag handlar det om mätnoggrannhet, värdesiffror och problemlösning. Sedan är det är dags att titta på några fysikaliska samband. Vi börjar med hastighet och densitet. Vi undersöker densiteten hos en metallstav och drar slutsatser om vilket material den är gjord av. Därefter fortsätter vi med att hitta metoder som ger noggrannare resultat såsom att ta medelvärdet av många mätningar och att analysera många mätningar i ett diagram.

Grund
Läs sidorna 20–37 i läroboken.
Värdesiffror (Barker film 7:36)

Onsdagen den 23 augusti 2017

Laboration 1 Mätteknik
Den första laborationen i kursen handlar om mätteknik. Din uppgift är att göra så noggranna mätningar som möjligt genom att välja lämpligt mätinstrument och lämplig metod. Instruktionen till laborationen hittar du i Google Drive (se länk överst).

Måndagen den 21 augusti 2017

Fysik är ett mycket logiskt ämne men det kommer kanske att ta lite tid innan du ser sambanden. Efterhand som dina kunskaper ökar så blir strukturen tydligare.

De fysikaliska modeller vi kommer att bekanta oss med har genom logiska resonemang och experiment framtagits av fysiker under hundratals år. Att undersöka och mäta är viktigt för en fysiker och det är här vi börjar...

Dagens lektion handlar om vetenskapliga metoder, storheter, enheter och prefix och om att mäta.

Grund
Läs inledningen nedan och sidorna 6–19 och 25 i läroboken.
Storhet och enhet (Barker film 8:43 min)

Inledning

Välkommen till kursen Fysik 1 där vi ska bekanta oss med bland annat rörelser, krafter, energi och  elektricitet ur ett fysikaliskt perspektiv. Kursen läses under tre terminer och kommer att avslutas med ett nationellt provbanksprov. Vi kommer att använda boken Impuls 1. Det finns lösningsförslag till bokens uppgifter. Du når dessa via länken Lösningsförslag överst på sidan.


Länken Kursinformation Fysik 1 leder dig till innehåller Skolverkets kursplan och en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen. Jag rekommenderar att du repeterar regelbundet.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand som kursen fortskrider.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du missar en lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lära dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskapen kan komma till nytta.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken Bedömningar.