Na16d Matematik 4

Kursinformation
Lektionsplanering
Nationella prov

Torsdagen den 10 januari 2019

Individuella betygssamtal.

Tisdagen den 8 januari 2019

Individuella betygssamtal.

Tisdagen den 18 december 2018

Fysik istället för matematik för alla som läser kursen Fysik 2. Ni kommer också att granska era nationella prov.

Måndagen den 17 december 2018

Svenska med Bea. Ingen matematik.

Torsdagen den 13 december 2018

Ingen lektion.

Tisdagen den 11 december 2018

Nationellt prov i kursen Matematik 4. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelblad får du på plats i aulan.

09.00–11.30 Del B och del C
11.30–12.15 Lunch
12.15-12.30 Start av dator och inloggning i Inspera
12.30–14.30 Del D

Del B: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska du endast ange svar.

Del C: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Lösningarna ska redovisas på separat papper. Det är viktigt att du försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Del D: Provdelen består av ett flertal uppgifter där räknare och dator är tillåten. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Du ska redogöra för dina tolkningar av uppgifterna och dina tankegångar. I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med de som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Försök lösa alla uppgifter.

Måndagen den 10 december 2018

Frågestund inför morgondagens nationella prov.

Torsdagen den 6 december 2018

Idag är det frivilligt mattekonvent 12.00-15.00. Du kommer och går när du vill under den angivna tiden.

Tisdagen den 4 december 2018

Fortsatt repetition och denna lektion med fokus på komplexa tal.

Måndagen den 3 december 2018

Fortsatt repetition och denna lektion med fokus på integraler.

Din uppgift är idag att bestämma volymen av nedanstående vas. Vasen är 20 cm hög, den maximala bredden är 16,4 cm och den minimala bredden är 5,6 cm och det är 17 cm från botten till vasens smalaste övre del. Du kan lösa uppgiften på olika svårighetsnivå:
  1. Du får bara bildfilen och ovanstående mått.
  2. Du får en geogebrafil (välj ladda ner) där bilden är inlagd på lämpligt sätt.
  3. Du får en geogebrafil med hjälptext (välj ladda ner).


Jag fick in helt korrekta volymer från Sara S, Sofia Å, Carla, Armin, Ellen, Sara G, Rasmus R och Alfred. Det blir 8 nya poäng och ni har nu 60 poäng!

Torsdagen den 29 november 2018

Fortsatt repetition och denna lektion med fokus på derivator och differentialekvationer.

Tisdagen den 27 november 2018

Vi börjar nu repetitionsfasen inför nationella provet som är om två veckor. Jag rekommenderar uppgifter från gamla nationella prov.  Fokus är denna lektion på trigonometri.

Måndagen den 26 november 2018

Det allra sista i kursen handlar om implikation, ekvivalens och bevis.

Grund
Läs sidorna 26–30 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 22 november 2018

Analys av tisdagens prov och arbete med uppgifter som behöver lösas med digitala hjälpmedel.

Tisdagen den 20 november 2018

Prov om integraler och komplexa tal som omfattar följande sidor i läroboken s 134-243. Ta med penna, sudd och linjal. Provpapper och formelblad får du på plats. Vi skriver 9.40–11.20 i D01. Har du förlängd skrivtid är det tiden 9.40-11.50 som gäller.

Måndagen den 19 november 2018

Fortsatt repetition av integraler och komplexa tal.

Torsdagen den 15 november 2018

Repetition inför nästa veckas prov om integraler och komplexa tal.

Dags för sista poängjakten med Sant eller falskt. Studera påståendena på sidan 231 och lämna in gruppens svar här. Ni arbetar i par och får stämma av med en annan grupp innan ni lämnar in.

Bra jobbat! Med 91,8% korrekta svar så har ni nu ytterligare 15 poäng och har totalt 52 poäng.

Tisdagen den 13 november 2018

D-dag.

Måndagen den 12 november 2018

Polynomekvationer av högre grad.

Grund
Läs sidorna 223–225 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 8 november 2018

D-dag.

Tisdagen den 6 november 2018

Vi går vidare med faktorsatsen.

Grund
Läs sidorna 219–220 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Faktorsatsen och polynomdivision (Lärardalle film 13:17)

Måndagen den 5 november 2018

När vi letar lösningar på ekvationer av högre grad än två så har vi nytta av att kunna dividera polynom.

Grund
Läs sidorna 216–217 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Polynomdivision (Barker film 12:29)

Torsdagen den 25 oktober 2018

Vi arbetar med andragradsekvationer med komplexa koefficienter och komplexa lösningar.

Grund
Läs sidorna 212–214 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 23 oktober 2018

När ni är klara så fortsätter ni med komplexa tal. Nu har vi tittat på komplexa tal i rektangulär form z = a + bi och polär form z = r(cos v + i sin v). Ett komplext tal kan också skrivas på formen z = reiv, där  eiv = cos v + i sin v enligt Eulers formel.

Grund
Läs sidan 209 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Eulers formel (Barker film 13 min)

Måndagen den 22 oktober 2018

Vi fortsätter med de Moivres formel.

Grund
Läs sidan 207 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Ekvationer med komplexa tal (Barker film 13 min)


Tisdagen den 16 oktober 2018

Vi undersöker vad en multiplikation och en division med i av ett komplext tal innebär grafiskt.
Därefter är det dags för en diagnos om komplexa tal.

File:Mathjoke.jpg

Grund
Läs sidorna 202 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Multiplikation och division med talet i (Barker film 10 min)

Måndagen den 15 oktober 2018

Multiplikation och division mellan två komplexa tal är enkelt om man använder polär form.

Grund
Läs sidorna 198–200 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Multiplikation i polär form (Barker film 10 min
Division i polär form (Barker film 8 min)

Torsdagen den 11 oktober 2018

Nu har vi beskrivit komplexa tal på formatet a+bi, vilket kallas rektangulära koordinater. Det finns ett alternativt format som kallas polär form, som vi tar oss an idag.

Grund
Läs sidorna 193–195 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Komplexa tal på polär form (Barker film 11 min)

Tisdagen den 9 oktober 2018

Komplexa tal kan tolkas som en punkt i det komplexa talplanet men de kan också ses som en vektor från origo till punkten. Addition och subtraktion av komplexa tal hanteras då på samma sätt som när ni räknade med kraftvektorer i fysikkursen.

Grund
Läs sidorna 188–190 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Komplexa tal som vektorer (Barker film 9 min)
Komplexa tal och cirkelns ekvation (Barker film 11 min)


Torsdagen den 4 oktober 2018

Våra vanliga regler för addition, subtraktion, multiplikation och division fungerar bra även för komplexa tal. Vi pratar också om konjugat och absolutbelopp på dagens lektion. Om du tycker att nedanstående matematikskämt är kul så har du koll på dagens teoriavsnitt!
The number you have dialed is imaginary. Please, rotate your phone by ninety degrees and try again...
Grund
Läs sidorna 183–187 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Komplexa tal och division (Barker film 10 min)

Måndagen den 1 oktober 2018

Nu har vi kommit till komplexa tal.

Grund
Läs sidorna 179–182 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Komplexa tal och 3 räknesätt (Barker film 7 min)

Torsdagen den 27 september 2018

Vi gör en diagnos om rotationsintegraler och fortsätter därefter med Sant eller falskt på sidan 165. Fyll i gruppens svar här. Alldeles utmärkt! Ni fick 86,2% korrekta svar vilket ger 10 nya poäng och ni har nu totalt 37 poäng!

Tisdagen den 25 september 2018

Integraler kan även användas för beräkning av volymer när det finns en rotationssymmetri hos föremålet.

Grund
Läs sidorna 1–3 i det separata häftet om rotationsvolymer och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Har du en ny version av matteboken så finns detta avsnitt i boken.

Måndagen den 24 september 2018

Idag arbetar vi med tillämpningar och problemlösning.

Grund
Läs sidorna 160 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 20 september 2018

Vi har tidigare arbetat med normalfördelningar och kunde då bedöma sannolikheten för ett visst intervall där gränserna var hela standardavvikelser. Om vi har den matematiska funktionen för normalfördelningsurvan kan vi med hjälp av integraler beräkna sannolikheten för vilket intervall som helst. Detta gör vi numeriskt med räknare eller med Geogebra.

För att få en normalfördelningskurva i Geogebra skriver du exempelvis
f(x) = Normalfördelning(5, 2, x, false)
om normalfördelningen har medelvärdet 5 och standardavvikelsen 2. Därefter använder du Integral-funktionen för att få sannolikheten för att värdet ligger inom ett viss intervall.

På räknaren finns normalcdf(a, b, µ, σ) på knappen "DISTR". Funktionen ger sannolikheten att värdet är mellan a och b för värden som är normalfördelade med medelvärdet µ och standardavvikelsen σ.

Grund
Läs sidorna 154-158 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 18 september 2018

Vi arbetar vidare med integraler och undersöker deras tolkning i exempelvis hastighet-tid-diagram och acceleration-tid-diagram.

Grund
Läs sidorna 146-153 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Räkneregler vid integralberäkning (Barker film 8:43)
Integraler och areor (Barker film 8:18)

Måndagen den 17 september 2018

Analys av fredagens prov.

Fredagen den 14 september 2018

Prov på trigonometri, derivator och integraler. Provet omfattar följande sidor i läroboken s 6-25 samt 33-145. Ta med penna, sudd, linjal, dator och räknare. Provpapper och formelsamling får du på plats. Vi skriver 8.30–11.00 i D01. Har du förlängd skrivtid är det tiden 8.00-11.15 som gäller.
Provet består av en del där du inte får använda digitalt hjälpmedel. När du lämnar in denna del får du din dator med Inspera och Geogebra samt din räknare.

Torsdagen den 13 september 2018

Repetition av trigonometri, derivator och integraler.

Tisdagen den 11 september 2018

Repetition av trigonometri, derivator och integraler.

Måndagen den 10 september 2018

Många funktioner är komplicerade och då behöver vi kunna räkna ut integralen numeriskt på räknaren. Idag pratar vi om hur räknaren utför detta arbete. Vi pratar också om hur integraler kan tolkas. Är integralen detsamma som arean under grafen? Hur beräknar man arean mellan två kurvor?

Grund
Läs sidorna 138-140 och 142–143 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Numerisk beräkning av integraler (Barker film 7:12)
Över och undersumma (Barker film 4:45)
Areor mellan kurvor (Barker film 7:43)

Torsdagen den 6 september 2018

Integraler och primitiva funktioner känner ni igen sedan förra kursen. Nu arbetar vi vidare och lär oss mer om detta.
Beräkna den gröna arean. Den gröna kurvan är f(x)=x(3-x)

Beräkna den gröna arean. Den röda kurvan är g(x)=6-x och den gröna kurvan är f(x)=x^2

Grund
Läs sidorna 134–136 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 4 september 2018

En differentialekvation är en ekvation som visar sambandet mellan en funktion och en eller flera av dess derivator.

Grund
Läs sidorna 128–131 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Differentialekvationer (Barker film 8:41)

Måndagen den 3 september 2018

Analys av funktioner med hjälp av derivata och asymptoter.

Grund
Läs sidorna 125–126 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 30 augusti 2018

Vi undersöker absolutbeloppsfunktioner och begreppen definitionsmängd, värdemängd, kontinuerlig funktion och deriverbar funktion. Sedan ska vi se om vi behöver öva mer på derivering genom att kolla hur det går med följande diagnos.

Grund
Läs sidorna 120–123 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 28 augusti 2018

Förstaderivatan och andraderivatan ger information om en kurva är växande eller avtagande och om var maximi- och minimipunkter är placerade.

Grund
Läs sidorna 116–119 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 27 augusti 2018

Repetition av derivator.

Grund
Arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 23 augusti 2018

Tema trigonometri och toner. Din uppgift är att skapa en knappsats för tonval i Geogebra.

Referensmaterial

Tisdagen den 21 augusti 2018

Repetition av trigonometriska funktioner. Det är också dags för Sant eller falskt på sidan 88. Fyll i gruppens svar här. Detta gick utmärkt! 88,7% rätt ger ytterligare 10 poäng och nu har ni 37 poäng.

Grund
Övningar om trigonometriska funktioner: Test 1–6 och här finns facit.
Gör de svårare uppgifterna i "Blandade övningar 3" om du har tid.


Måndagen den 20 augusti 2018

Repetition av enhetscirkel och trigonometriska satser.

Grund
Övningar om enhetscirkeln och trigonometriska satser: Test 1–3 och här finns facit.
Gör de svårare uppgifterna i "Blandade övningar 2" om du har tid.

Torsdagen den 14 juni 2018

Kedjeregeln ger sambandet mellan förändringshastigheter.

Grund
Läs sidorna 113–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln och förändringshastigheter (Barker film 5:58)

Måndagen den 11 juni 2018

Ni kan redan derivera en exponentialfunktion men hur gör man med en logaritmfunktion.

Grund
Läs sidorna 110–111 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Logaritmfunktionens derivata (Barker film 11:18)

Torsdagen den 8 juni 2016

Vi fortsätter med derivering av kvoter.

Grund
Läs sidorna 108–109 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kvotregeln (Barker film 11:16)

Måndagen den 4 juni 2016

Nu är det dags att derivera produkter.

Grund
Läs sidorna 104–105 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Produktregeln (Barker film 10:50)

Fredagen den 1 juni 2018

Vi sammanfattar vad vi hittills kommit fram till om derivator och övergår nu till fler typer av funktioner än de trigonometriska.

Grund
Läs sidorna 100–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 31 maj 2018

Det finns många tillämpningar på trigonometri. Idag tar vi oss an några av dem.

Grund
Läs sidorna 80–83 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 28 maj 2018

D-dag

Fredagen den 25 maj 2018

Ingen matematik på grund av biologiprov.

Torsdagen den 24 maj 2018

På grund av audiologistudiebesök för halva klassen så har vi idag fysiklektion istället för matematik.

Måndagen den 21 maj 2018

Idag tar vi oss an derivatan av sammansatta funktioner.

Grund
Läs sidorna 78–79 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln (Barker film 11:04)

Torsdagen den 19 april 2018

Derivatan av sin x och cos x. Efter denna lektion övergår vi till att repetera Matematik 3c.

Grund
Läs sidorna 74–75 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Gränsvärdet för sinx/x (Barker film 4:37)
Gränsvärdet för (cosx-1)/x (Barker film 5:55)
Derivatan av sinx och cosx (Barker film 9:56)

Måndagen den 16 april 2018

Cirkelsektorns area och cirkelbågens längd är temat för dagens lektion.

Grund
Läs sidorna 72–73 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Cirkelsektorn och Radianer (Barker film 5:41)

Fredagen den 13 april 2018

Analys av gårdagens prov och sedan fortsätter vi med alternativa mått på vinklar.
Varför vill vi mäta vinklar i radianer? Går det inte lika bra med grader?

Grund
Läs sidorna 68–71 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Radianer (Barker film 8:32)

Torsdagen den 12 april 2018

Prov på trigonometri. Ta med penna, sudd och linjal. Detta prov genomförs utan digitala hjälpmedel. Provpapper och formelsamling får du i aulan där vi skriver 9.40–11.00. Alla behöver sitta kvar hela tiden eftersom några grupper skriver samma prov direkt efter.

Måndagen den 9 april 2018

Repetition inför torsdagens prov.

Fredagen den 6 april 2018

Vad händer om man adderar sinx och cosx?

Grund
Läs sidorna 65–66 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=a*sinx+b*cosx (Barker film 9:40)

Måndagen den 19 mars 2018

Ännu mer om sinusformade kurvor och vi undersöker också hur grafen till funktionen y = tan x ser ut?

Grund
Läs sidan 60-63 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=tanx (Barker film 9:38)
Ekvationer med tangens (Barker film 5:04)

Fredagen den 16 mars 2018

Idag har vi ingen matematiklektion på grund av naturvetarföreläsningar på universitetet. Mer information med kartor och tider.

Torsdagen den 15 mars 2018

Hur påverkar koefficienterna a, b, c och d funktionen y = a·sin(bx + c) + d? Läs sidan 58 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Vilka trigonometriska funktioner representeras av nedanstående grafer. Skriv in dina svar här.
Klicka på bilden för att förstora den.

Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Förskjutna kurvor i y-led (Barker film 5:56)
Förskjutna kurvor i x-led (Barker film 5:33)

Måndagen den 12 mars 2018

Idag arbetar vi med att lösa trigonometriska ekvationer på räknaren.

Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska kurvor och ekvationer (Barker film 6:14)

Fredagen den 9 mars 2018

Hur ser sinus- och cosinuskurvan ut i ett diagram?

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och Cosinuskurvan (Barker film 11:23)

Torsdagen den 8 mars 2018

Nu ska vi se vad man kan använda trigonometrisk ekvationslösning till. Det är dags för tillämpningar. Vi arbetar också med Sant eller falskt på sidan 42. Fyll i gruppens svar här. Ni fick denna gång 84% korrekta svar vilket ger 5 nya poäng!

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Grund
Läs sidan 40 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 5 mars 2018

Vi fortsätter med trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 38–39 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 2 mars 2018

Trigonometrisk ekvationslösning. Det blev 10 nya poäng genom att beräkna kulbanorna för vår katapult. Frågan var vilken vinkel katapulten skulle ha om hinken befann sig på samma höjd som katapulten men två meter bort. Kulans starthastighet var 4,8 m/s.
1 poäng vardera till Hilda, Rasmus-Frodi-Ville, Isa-Armin, Karin I, Alice H, Klara, Sara, Ossian-Alfred, Evelina-Ella, Karin J.

Grund
Läs sidorna 33–36 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ekvationer (Barker film 8:50)
Trigonometriska ekvationer 2 exempel (Barker film 9:35)

Måndagen den 26 februari 2018

Trigonometriska samband för dubbla vinkeln. Läs sidan 24 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Grund
Läs sidan 24 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Formler för dubbla vinkeln (Barker film 7:01)
Dubbla vinkeln 2 exempel (Barker film 6:45)

Fredagen den 16 februari 2018

Idag börjar lektionen klockan 12.00 på grund av förmiddagens skrivuppgift i svenskan. Vi fortsätter med fler trigonometriska samband och arbetar med additions- och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus.

Grund
Läs sidorna 19–21 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Additions och Subtraktionsformlerna (Barker film 10:58)
Uppgift 1250 (Barker film 6:04)
Uppgift 1252 (Barker film 4:22)

Torsdagen den 15 februari 2018

Trigonometriska ettan.

Grund
Läs sidorna 15–18 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ettan (Barker film 5:19)
Trigonometri 3 exempel (Barker film 8:03) (uppgift 1221a, 1221d, 1225)
Ett trigonometriskt bevis (Barker film 6:34) (uppgift 1226)

Måndagen den 12 februari 2018

Ingen matte på grund av idrottslektion med Pedra.

Fredagen den 9 februari 2018

Matematik 4 tar vid där kursen Matematik 3c slutade vilket betyder att vi arbetar vidare med trigonometri. Vi undersöker trigonometriska formler. En poäng till gruppen om allt är korrekt gav er 6 poäng som ska adderas till de 6 poängen som överförs från Matematik 3c.

Grund
Läs sidorna 8–13 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och cosinusfunktionerna (Barker film 9:37)
Trigonometriska samband 1 (Barker film 8:05)
Trigonometriska samband 2 (Barker film 9:57)
Enhetscirkeln gör det begripligt (Barker film 7:15)

Inledning

Välkommen till kursen Matematik 4 i vilken vi kommer att arbeta vidare med trigonometri, derivator och integraler. Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov i innan jul. Vi kommer att använda boken Matematik 5000 4. Bokförlaget har tyvärr inte lagt ut några lösningsförslag till denna bok, men lösningar från en annan källa når du via länken Lösningsförslag överst på sidan.


Dokumentet Kursinformation Matematik 4 innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling. Du når dokumentet via länken Kursinformation ovan. Formelsamlingen får du även i pappersformat. Lägg den i läroboken så att du alltid har den tillgänglig på lektionerna.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken Bedömningar.

Repetition

Repetitionsmaterial för dig som behöver extra stöd i kursen Matematik 4. Materialet består av tre delar: trigonometri, derivator och integraler samt komplexa tal.

Trigonometri
Teorigenomgångar
Arbeta med följande:
  • Lös trigonometriuppgifter i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.

Derivata och integraler
Teorigenomgångar
Arbeta med följande:
  • Lös derivata- och integraluppgifter i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.

Komplexa tal
Teorigenomgångar

Arbeta med följande:
  • Lös uppgifter om komplexa tal i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.