Na16d Matematik 2c

Inledning
Kursinformation
Lektionsplanering
Placering
Klassens anteckningar
Nationella prov
Resultat


Torsdagen den 1 juni 2017

Betygssamtal och därefter är denna kurs avslutad och vi fortsätter vi med Matematik 3c.

Onsdagen den 31 maj 2017

Idag får ni granska resultatet på era nationella prov och sedan kommer jag att ha betygssamtal. Därefter är denna kurs slut och vi arbetar vidare med Matematik 3c.

Torsdagen den 18 maj 2017

Skriftligt nationellt prov. Inga andra lektioner denna dag. Ta med penna, sudd, linjal, räknare och laddad dator. Prov, formelsamling och inskrivningspapper får du i aulan.

9.00–11.00 Delprov B som består av korta uppgifter där du endast anger svar och delprov C där du ska redovisa fullständiga lösningar. Du får inte använda räknare eller dator.

11.00–12.00 Lunch

12.00–14.00 Delprov D som innehåller uppgifter där du får använda räknare och dator och ska redovisa fullständiga lösningar.

Onsdagen den 17 maj 2017

Frågestund inför nationellt prov.

Tisdagen den 16 maj 2017

Vi arbetar vidare med de öppna nationella proven i Matematik 2c.

Måndagen den 15 maj 2017

Det finns två nationella prov i Matematik 2c som inte är sekretessbelaga. Du hittar proven via länken Nationella prov ovan. Arbeta med proven utan att titta på bedömningsanvisningarna så får du en aning om hur du ligger till kunskapsmässigt när du sedan gör en helhetsbedömning av provet.

På eftermiddagen är det mattekonvent i Spykens restaurang klockan 15-17.

Torsdagen den 11 maj 2017

Dagens matematiklektioner har flyttats till 9.40–10.50 och 11.00-11.55 på grund av att lektionen i svenska utgår. Vi repeterar statistik idag
 • Läs igenom de delar som handlar om statistik i kursinformation så att du har koll på begrepp och metoder. 
 • Studera formelsamlingen. Vilka samband finns och vilka finns inte med?
 • Arbeta med gamla uppgifter från nationella prov. Uppgifterna för Matematik 2c hittar du under rubriken Statistik i nationella prov.
Under lektionen kommer jag att prata med er individuellt inför slutet på kursen. Ni kommer också att få göra ett statistikquiz som ni lämnar in svaret på här. Resultatet blev 85,4% och detta ger er 10 poäng! Nu är det bara 4 poäng kvar till fika!

Tisdagen den 9 maj 2017

Vi repeterar geometri idag
 • Läs igenom de delar som handlar om geometri i kursinformation så att du har koll på begrepp och metoder. 
 • Studera formelsamlingen. Vilka samband finns och vilka finns inte med?
 • Arbeta med gamla uppgifter från nationella prov. Uppgifterna för Matematik 2c hittar du under rubriken Geometri i nationella prov.

Torsdagen den 4 maj 2017

Vi fortsätter med gårdagens område och börjar med att kolla att vi kan begreppen. Därefter fortsätter vi med följande uppgift...

Extra
Om de två rötterna till ekvationen x2 − 85x + c = 0 är primtal, vilket värde har då konstanten c?
1p vardera till Carla och Sara S

Onsdagen den 3 maj 2017

Vi repeterar olinjära samband denna vecka.
 • Läs igenom de delar som handlar om olinjära samband i kursinformation så att du har koll på begrepp och metoder. 
 • Studera formelsamlingen. Vilka samband finns och vilka finns inte med?
 • Arbeta med gamla uppgifter från nationella prov. Uppgifterna för Matematik 2c hittar du under rubriken Algebra och olinjära modeller i nationella prov.

Tisdagen den 2 maj 2017

Mattecentrum konvent inför de nationella proven. Antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid om du vill vara med. Mer information.

Torsdagen den 27 april 2017

Nu är det dags att planera repetitionsarbetet.

Vi börjar med att repetera linjära samband.
 • Läs igenom de delar som handlar om linjära samband i kursinformation så att du har koll på begrepp och metoder. 
 • Studera formelsamlingen. Vilka samband finns och vilka finns inte med?
 • Det finns en mängd uppgifter från gamla nationella prov. Arbeta med dessa men hoppa över de uppgifter som du känner att du redan kan. Uppgifterna för Matematik 2c hittar du under rubriken Algebra och linjära modellernationella prov.

Onsdagen den 26 april 2017

Analys av statistikdiagnosen och arbete med blandade uppgifter enligt planering.

Tisdagen den 25 april 2017

Vi gör en diagnos om statistik och sedan fortsätter vi med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 24 april 2017

Matematisk modellering har vi redan arbetat med i fysiken. Vi gör också Sant eller falskt om statistik på sidan 228 i läroboken. Här lämnar du in dina svar. Resultatet blev 88,5% och detta ger er 10 poäng. Vi närmar oss fika när ni nu är uppe i 84 poäng!

Grund
Läs sidorna 220–221 och arbeta med uppgifterna i planeringen.

Torsdagen den 20 april 2017

Ett av de vanligaste sätten att ange spridningen av en datamängd är att ange dess standardavvikelse. Vi tittar också på hur vi kan använda datorn och räknaren för att analysera data.
Denna lektion handlar också om normalfördelningar. Vi samlar in data om vikten på russin och marshmallows för att undersöka om den möjligtvis är normalfördelad. Här hittar du Susannes resultat i Geogebra för russin och resultat i Geogebra för marshmallows.

Grund
Läs sidorna 208–219 och arbeta med uppgifterna i planeringen.
Standardavvikelse (Barker film 9:42)

Onsdagen den 19 april 2017

Vi pratar lägesmått och spridningsmått.

Grund
Läs sidorna 198–205 och arbeta med uppgifterna i planeringen.
Läges- och spridningsmått (Barker film 14:42)

Tisdagen den 18 april 2017

Felkällor vid statistiska undersökningar.

Grund
Läs sidorna 194–196 och arbeta med uppgifterna i planeringen.

Torsdagen den 6 april 2017

Vid vetenskapliga undersökningar samlas ofta stora mängder mätdata in. Statistik handlar om bearbetning och presentation av dessa mätdata. Idag kommer vi att titta lite närmare på följande data.

Grund
Läs sidorna 188–192 och arbeta med uppgifterna i planeringen.

Onsdagen den 5 april 2017

Analys av tisdagens prov.

Tisdagen den 4 april 2017

Prov på ickelinjära funktioner och geometri, vilket omfattar sidorna 70–169 i läroboken (men som vanligt behöver ni även tidigare kunskaper från matematiken). Ta med penna, sudd, linjal, räknare och laddad dator. Provhäfte, kladdpapper och formelsamling får ni på plats i skrivsalen. Provet skrivs 8.30–11.30 i D01. Susanne är på kompetensutveckling denna dag och det är matematiklärare Roger som finns på plats i skrivsalen.

Måndagen den 3 april 2017

Repetition inför morgondagens prov.

Torsdagen den 30 mars 2017

Repetition av geometriavsnittet. Idag finns det goda möjligheter att samla ihop fler poäng. Vi startar med Sant eller falskt på sidan 176. Era svar lämnar ni in här. Sedan kan man få poäng för kängurutävlingen. Alla som deltar får 1 fikapoäng för varje tiotal kängurupoäng som man skrapar ihop.
4 p till Frodi

Ni hade idag 94,0% korrekta svar på Sant eller falskt. Detta tror jag var det högsta resultatet ni någonsin haft och det gav er 15 poäng. Excellent!


Tisdagen den 28 mars 2017

När vi mäter ljudnivåer använder vi en logaritmisk skala. Du har kanske hört talas om decibel. Idag får du lära dig mer om detta och undersöka egenskaperna hos denna skala.
Nedan hittar du ett lösningsförslag till dagens grupparbete.
Klicka på bilden för att förstora texten.

Måndagen den 27 mars 2017

Koordinatsystem används exempelvis till kartor. På bilden är en sträcka markerad mellan punkten A och punkten B.  Hur långt det är mellan A och B? Vilka koordinater har punkten som ligger precis mitt emellan A och B?
Idag gör vi också en diagnos om geometri.

Grund
Läs sidorna 172–175 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Mittpunktsformeln (Barker film 8:04)
Avståndsformeln (Barker film 9:57)

Torsdagen den 23 mars 2017

Matematiska satser bevisar vi med en argumentationskedja där varje steg är tydligt motiverat. Idag får ni en matematisk sats som ni ska bevisa tillsammans.

Grund
Läs sidorna 166–169 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Bevis (Barker film 6:34)

Tisdagen den 21 mars 2017

Det finns ett samband mellan längd-, area- och volymskala.

Grund
Läs sidorna 162–163 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Area- och volymskala (Barker film 8:13)
Area- och volymskala exempel (Barker film 8:11)

Måndagen den 20 mars 2017

I höstas pratade vi om likformiga trianglar. Detta leder nu vidare till topptriangelsatsen och transversalsatsen.

Grund
Läs sidorna 157–160 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Topptriangelsatsen och transversalsatsen (Barker film 10:38)
Topptriangelsatsen och transversalsatsen exempel (Barker film 5:50)

Onsdagen den 15 mars 2017

Dags för en diagnos om exponentialekvationer och logaritmer.

Extra
Ett rum har formen av en fyrhörning ABCD, där samtliga hörn ligger
på en cirkel enligt figuren nedan. Man utför följande mätningar: AB = AE = BE = 3 m och EC = 5 m. Hur stor area har rummet?
1 p till Tobias

Tisdagen den 14 mars 2017

Randvinkelsatsen ger oss ett samband mellan storleken på medelpunktsvinkel och randvinkel.

Grund
Läs sidorna 153–155 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Randvinkelsatsen (Barker 4:52)
Randvinkelsatsen bevis (Barker film 11:20)

Måndagen den 13 mars 2017

Nu övergår vi till geometri och vi börjar med yttervinkelsatsen.

Grund
Läs sidorna 148–150 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Matematiskt resonemang i geometrin (Barker film 7:35)
Yttervinkelsatsen (Barker film 7:17)

Torsdagen den 9 mars 2017

Idag är det dags för Sant eller falskt på sidan 135. Här lämnar gruppen in svaren. Ni får rådgöra med en annan grupp innan ni lämnar in. Resultatet blev denna gång 92,5% korrekta svar. Ni fick därmed 15 poäng. Strålande klassen!

Sedan blir det grafer. I bilden nedan ser du en linjär funktion, en exponentialfunktion, en andragradsfunktion och en tredjegradsfunktion. Arbeta tillsammans och försök att lista ut de fyra formlerna.

Grund
Läs sidan 132 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Extra
Följande uppgift kommer från Skolornas Matematiktävling. Förenkla uttrycket så långt som möjligt

Onsdagen den 8 mars 2017

Hittills har vi pratat om 10-logaritmer vilket betyder att vi letar upp vilken exponent som ska sättas på basen tio för att få ett visst tal. Idag tittar vi på logaritmer som inte är baserade på basen tio. Sedan löser vi tillämpningsuppgifter på exponentialfunktioner.

Grund
Läs sidorna 123–129 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Logaritmlagarna (Barker film 8:06)
Ekvationslösning med logaritmer (Barker film 8:24)

Torsdagen den 2 mars 2017

Idag tittar vi på räkneregler för logaritmer och lär oss också principerna för hur man använder en räknesticka. Fortsätt därefter med onsdagens avsnitt eftersom kan bli svårt att hinna med det avsnittet på en timme.
Räknesticka

Grund
Läs sidorna 121–122 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.


Onsdagen den 1 mars 2017

Det var en gång... en tid när det inte fanns elektroniska räknemaskiner. Människor behövde ändå multiplicera stora tal. John Napier publicerade för fyrahundra år sedan tabeller som kunde underlätta detta arbete. Det är dags för logaritmer.

Grund
Läs sidan 118-119 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Exponentialfunktioner och logaritmer (Barker film 9:55)
Exempel på exponentialfunktioner (Barker film 11:23)

Extra
Historien om logaritmernas upptäckt.

Tisdagen den 28 februari 2017

Idag repeterar vi potensunktioner och exponentialfunktioner för att imorgon gå vidare med logaritmer.

Grund
Läs sidan 116 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Potens- och exponentialfunktioner (Barker film 9:53)

Måndagen den 27 februari 2017

Innan vi går vidare repeterar vi potenslagarna.

Grund
Läs sidorna 113–114 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Potensglerna (Barker film 9:55)

Torsdagen den 16 februari 2017

Andragradsfunktionens största och minsta värde kan beräknas genom att först undersöka var symmetrilinjen för funktionen finns. Därefter studerar vi tillämpningar på andragradsfunktioner.

Grund
Läs sidorna 106–110 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Andragradsfunktionens största och minsta värde (Barker film 11:44)
Tillämpningar på andragradsfunktioner (Barker film 9:51)

Extra
Är det någon som någonsin har haft någon användning för andragradsfunktioner? Ja, ni har säkert kommit i kontakt med dem mer än ni tror. Någon som kan tänka sig att arbeta som animatör?
Pixar in a box – animating grass

Onsdagen den 15 februari 2017

Dags att analysera gårdagens prov. Läs mina kommentarer om ditt resultat i Vklass. Därefter vill jag att du svarar på följande frågor och mailar svaren till mig.
 • Ger ditt arbete med matematikkursen det resultat du förväntar dig?
 • Är du nöjd med din kunskapsnivå?
 • Hur mycket arbetar du med matematikkursen utöver lektionstid?
 • Behöver du mer stöd av Susanne?
När du känner dig nöjd med analysen av provet och har mailat Susanne dina kommentarer fortsätter du med följande uppgifter:

Tisdagen den 14 februari 2017

Prov på linjära och icke-linjära samband på sidorna 8-91 i läroboken. Vi skriver i aulan 13.40–16.40. Ta med penna, sudd och linjal. Prov, kladdpapper och formelsamling får ni på plats. Detta prov gör vi utan digitala hjälpmedel.

Måndagen den 13 februari 2017

Repetition

Torsdagen den 9 februari 2017

Repetition

Onsdagen den 8 februari 2017

Dags för diagnoser om rotekvationer och komplexa tal.

Tisdagen den 7 februari 2017

Igår tittade vi på andragradsfunktionens graf i samband med ekvationslösning. Idag fortsätter vi att studera egenskaper hos andragradsfunktionens graf.

Grund
Läs sidorna 102–104 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Undersök hur andragradsfunktionens koefficienter påverkar grafens utseende här.
Hur påverkar a, b och c grafens utseende?
Andragradsfunktionens graf (Barker film 9:14)
Andragradsfunktionens graf - Exempel (Barker film 8:46)

Måndagen den 6 februari 2017

När vi löser andragradsekvationer konstaterar vi ibland att ekvationen inte har någon lösning. Detta uppkommer när vi behöver dra kvadratroten ur ett negativt tal. Här kommer veckans matematikskämt:
- Kan vi dra roten ur ett negativt tal?
- Ja, om vi tar i.
Det är dags att introducera komplexa tal.

Grund
Läs sidan 98–99 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Komplexa tal (Barker film 9:56)
Komplexa tal - Exempel (Barker film 8:26)

Torsdagen den 2 februari 2017

Rotekvationer är samband där variablen befinner sig under ett rottecken. Denna typ av ekvation löser vi vanligen genom att kvadrering, vilket dock gör att vi kan få falska rötter.
Idag gör vi också en diagnos om andragradsfunktioner.

Grund
Läs sidan 94–95 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Rotekvationer (Barker film 8:03)
Rotekvationer - ett exempel (Barker film 7:29)

Onsdagen den 1 februari 2017

Idag pratar vi om hur man tolkar praktiska problem till matematiska samband och därmed kan lösa problemen.

Grund
Läs sidan 90 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 31 januari 2017

Genom kvadratkompletteringsmetoden kan vi hitta en generell lösningsmetod för andragradsekvationer.

Grund
Läs sidorna 86–87 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Härledning av pq-formeln (Barker film 9:38)
pq-formeln 3 exempel (Barker film 9:39)

Måndagen den 30 januari 2017

Andragradsekvationer har vi hittills fått lösa numeriskt på våra räknare. Nu är det dags att hitta ett sätt att lösa dessa algebraiskt.

Grund
Läs sidorna 82–84 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Enkla andragradsfunktioner (Barker film 6:50)
Kvadratkomplettering (Barker film 9:42)
Exempel på kvadratkomplettering (Barker film 5:05)

Torsdagen den 26 januari 2017

Det finns åtskilliga problem, som när vi formulerar dem matematiskt, handlar om att hitta var någonstans en funktion har ett visst värde. Arbeta i anvisade grupper och försök att lösa följande uppgifter om Dronning Alexandrines bro i Danmark.


Grund
Läs sidan 79 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Faktorisering (Barker film 9:02)

Extra
Vilket är det minsta positiva heltal n, för vilket (22 – 1) · (32 – 1) · (42 – 1) · ... · (n2 – 1) är ett heltal i kvadrat? (Uppgiften är hämtad från Kängurutävlingen.)
1 p vardera till Frodi, Tobias, Sofia Å

Onsdagen den 25 januari 2017

Konjugat- och kvadreringsreglerna kommer ni att använda mycket i denna och kommande matematikkurser.

Grund
Läs sidorna 76–77 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Konjugatregeln (Barker film 7:48)
Kvadreringsreglerna (Barker film 7:32)

Tisdagen den 24 januari 2017

Vad är polynom, binom och gradtal? Nu lämnar vi de linjära sambanden och övergår till icke-linjära. Vi gör också en diagnos om ekvationssystem.

Grund
Läs sidorna 72–73 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Multiplicera parenteser (Barker film 7:41)
Exempel på multiplikation av parenteser (Barker film 5:56)

Måndagen den 23 januari 2017

Ekvationssystem är till stor hjälp vid problemlösning.

Grund
Läs sidan 54 och arbeta med tillämpningar och problemlösning enligt planeringen.
Problemlösning med ekvationssystem del 1 (Barker film 5:40)
Problemlösning med ekvationssystem del 2 (Barker film 6:29)

Extra
Figurerna nedan kan ses som trianglar med cirklarna som hörn. I varje cirkel kan man skriva ett tal. Kvadraten på varje sida anger då summan av de tal som finns i ändpunkterna på sidan. Fyll i summorna i kvadraterna i figuren till vänster. Om man istället bara vet summorna, kan det se ut som i figuren till höger. Kan du ta reda på vilka tal som ska stå i hörnen på denna figur? Hur gör du för att ta reda på dessa tal? Formulera en regel för hur man tar reda på talen i hörnen. Testa att din regel stämmer på figuren till vänster. (Uppgiften är hämtad från Skolverkets Matematiklyft)
1p till Frodi, Tobias, Ville-Rasmus, Sofia Å-Armin-Isa-Sara S-Alice H-Melina

Torsdagen den 19 januari 2017

Om vi har tre variabler som är obekanta så behöver vi tre ekvationer i ekvationssystemet för att ta reda på lösningen. Går det att ta reda på vad den gula muggen, den röda korken och den grå korken väger i bilden nedan?

Det är inte alltid det går att hitta en lösning till ekvationssystemen. Undersök vad som händer när du försöker lösa nedanstående system (detta är ett av Susannes mer korkade förslag till ekvationssystem :-) ).

...sedan tycker jag att det är dags för poängjakt igen. Har ni koll på de linjära sambanden på sidan 60? Gruppens svar lämnar ni in här.

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Strålande klassen! 89% korrekta svar ger er 10 poäng!

Grund
Läs sidan 52 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Ekvationssystem med tre obekanta (Barker film 8:29)

Onsdagen den 18 januari 2017

Additionsmetoden är ytterligare en metod vi kan använda när vi löser ekvationssystem. Men har alla ekvationssystem en entydig lösning?

Grund
Läs sidorna 48 och 50 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Additionsmetoden (Barker film 7:22)

Tisdagen den 17 januari 2017

Igår löste vi ekvationssystem grafiskt. Idag bekantar vi oss med substitutionsmetoden, som är en algebraisk metod. I slutet på lektionen stämmer vi av med en diagnos om algebra, funktioner och räta linjer. För er som vet att ni kommer att klara diagnosen utan problem så föreslår jag att ni istället gör extrauppgiften nedan och lämnar in.

Grund
Läs sidan 46 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Substitutionsmetoden (Barker film 5:57)

Extra
Inom lantmäteriet används koordinater och räta linjer för att definiera tomtgränser. Denna uppgift handlar om att ta fram korrekta koordinater för en tomt.
1 poäng vardera till Frodi, Sofia Å

Måndagen den 16 januari 2017

Om du har två ekvationer som båda ska ha samma lösning så har du ett ekvationssystem. Det går att lösa ekvationssystem på många olika sätt. Vi tittar på grafiska och algebraiska metoder.

Grund
Läs sidan 43-44 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Grafisk lösning av ekvationssystem (Barker film 6:35)

Torsdagen den 12 januari 2017

I fysiken har ni lärt er att samla in mätdata och anpassa en rät linje på datorn. Idag pratar vi linjära anpassningar och lär oss hur vi kan använda Geogebra på datorn till samma uppgift.

Grund
Läs sidan 41 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. I boken finns det ett exempel med en stockros. Här hittar en detaljerad beskrivning du vill göra den linjära anpassningen på din räknare.

Onsdagen den 11 januari 2017

Räta linjer kan skrivas på flera olika sätt. Vi har redan tittat på räta linjer skrivna i k-form, men hur skriver man samma ekvation på allmän form?

Grund
Läs sidorna 38–39 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 10 januari 2017

Välkomna tillbaka efter vinterlovet. Idag blir det taktiksnack om kursen Matematik 2c. Ni ska få se lite statistik om hur det brukar gå i de olika matematikkurserna. Fyll i dina synpunkter på hur vi ska bli ännu bättre här.

Därefter fortsätter vi med linjära modeller. I denna och de kommande matematikkurserna kommer du att ha mycket nytta av att kunna titta på samband grafiskt därför vill jag nu att du börjar använda Geogebra. Om du inte laddat ner det redan så hittar du programmet gratis här.

Grund
Läs sidorna 33 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 20 december 2016

Riktningskoefficienterna för räta linjer gör att vi snabbt kan bedöma om linjerna är parallella eller vinkelräta. Vi tittar också på olika sätt att skriva sambandet för en rät linje. Jag fortsätter med de individuella samtalen med er.

Gruppuppgift som handlar om räta linjer

Grund
Läs sidorna 28–30 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Parallella och vinkelräta linjer (Barker film 7:59)

Måndagen den 19 december 2016

Vi fortsätter med de linjära sambanden. Idag kommer ni också att få granska resultatet från de nationella proven och därefter påbörjar jag individuella samtal med er.

Grund
Läs sidorna 23–25 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
En formel för linjens lutning (Barker film 10:26)
Linjens ekvation om du vet en punkt och lutningen (Barker film 8:28)
Linjens ekvation om du vet två punkter (Barker film 4:37)

Torsdagen den 15 december 2016

Lediga.

Onsdagen den 14 december 2016

Nu är det dags att studera linjära funktioner. Linjära samband har ni redan sett massor av i fysiken och nu tittar vi på deras matematiska egenskaper.

Grund
Läs sidorna 20–21 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 13 december 2016

Vi börjar med att titta på kommutativa, associativa och distributiva lagen som vi använder vid förenkling av algebraiska uttryck. Funktionsbegreppet bekantade vi oss med i slutet på förra kursen och nu är det dags att lära sig mer om definitionsmängder, värdemängder, nollställen m m.

Idag är det också dags för poängfika.

Grund
Läs sidorna 8–16 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 12 december 2016

Hämtning av boken Matematik 5000 2c i läromedelsförrådet vid D01 klockan 13.30-13.40. Återlämna gärna den gamla matteboken när du ändå är där.

Inledning

Välkommen till kursen Matematik 2c. Kursen innehåller bland annat algebra, linjära och icke-linjära samband, geometri och statistik och kommer att avslutas med ett nationellt prov i maj Vi kommer att använda boken Matematik 5000 2c.


Dokumentet Kursinformation Matematik 2c innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling.  Du når detta via länken Kursinformation ovan. Formelsamlingen får du även i pappersformat. Lägg den i läroboken så att du alltid har den tillgänglig på lektionerna.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut i detalj. De arbetsuppgifter som finns i lektionsplaneringen är en rekommendation. Arbeta inte med uppgifter som du löser med säkerhet utan gå då vidare till nästa uppgift eller be Susanne om mer utmanande problem.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken Bedömningar.