Stöd i fysik och matematik

Här får du hjälp med matematik och fysik utanför lektionstid. Du kommer när du vill och stannar så länge du behöver.

Stöd i matematik finns på måndagar 15.00-17.00 och fredagar 8.00-9.00 i D22. Mattecentrum ger dessutom stöd på tisdagar 17.00-19.00 i skolans bibliotek.

Stöd i fysik finns tisdagar 16.00-17.00 i D43. Se anslag vid fysikinstitutionen angående vilka datum som det är stöd.